Statistiska centralbyrån, SCB

Löneökningarna ligger kring tre procent

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:43 CET

Konjunkturstatistik, jämförelse av löneutvecklingen inom privat och offentlig sektor, augusti:

Löneökningarna ligger kring tre procent

De genomsnittliga löneförändringarna för de tretton senaste månaderna var inom privat sektor 2,7 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän. Även för den statliga sektorn var genomsnittet 3,2 procent. För den primärkommunala sektorn och landstingssektorn var motsvarande genomsnitt i båda fallen 2,8 procent.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. augusti 2005 t.o.m. augusti 2006

Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____181314.asp

1) Förändringstalen för augusti 2005 är definitiva. Förändringstalen fr.o.m. september 2005 är preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter.

faktaruta

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med augusti 2005 till och med augusti 2006, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se ovanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad.

Skillnaden mot det pressmeddelande som publicerades den 30 oktober är att löneförändringarna där enbart gällde augusti 2006 jämfört med augusti 2005 d.v.s. den allra senast uppmätta löneförändringen.

Publikation

En mer fullständig redovisning av augusti 2006 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0611 som finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 6 december 2006 klockan 9.30.

Avskiljare

Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08- 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 21

Förfrågningar
Daniel Svensson
Tfn 019-17 64 04
E-post daniel.svensson@scb.se

Jenny Karlsson
Tfn 019- 17 69 83
E-post jenny.karlsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.