Statistiska centralbyrån, SCB

Löneökningen inom privat sektor hittills uppmätt till 2,1 procent för arbetare och 2,2 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 10:07 CEST

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 2,1 respektive 2,2 procent mellan maj 2003 och maj 2004. Löneökningen inom den statliga sektorn var 3,8 procent, för kommunerna 3,9 procent och för landstingen 3,6 procent.

Genomsnittslönen var ...
Den genomsnittliga månadslönen i maj 2004 var för statlig sektor 25 400 kronor, för kommunal sektor 19 900 kronor och för landstingssektorn 23 300 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 27 200 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 119 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för maj 2004 och den definitiva lönen för maj 2003. Till årets lön kan det komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva löneutbetalningar som en följd av lokala och/eller centrala löneavtal. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. Vid jämförelser av löneutvecklingen mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevisioner sker vid skilda tidpunkter.


Publikation


En mer fullständig redovisning av maj 2004 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0407 (privat sektor), AM17SM0407 (statlig sektor) och AM49SM0407 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 augusti 2004 klockan 10.00. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0407, den 5 augusti 2004.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 070-655 62 63
Epost christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Lönestatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Jenny Karlsson
Tfn 019-17 69 83
Epost jenny.karlsson@scb.se
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
Epost lena.larsson2@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.