Sida

Lönepengar nödvändiga för palestinsk stabilitet – Sida går in med ytterligare 20 miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 14:43 CET

Sida har beslutat att gå in med ytterligare 20 miljoner kronor till den palestinska myndighetens verksamhet. Premiärminister Salam Fayyad har varnat för att myndigheten får svårt att genomföra sitt arbete då pengar som utlovats av det internationella samfundet uteblivit. Pengarna går till löner inom den offentliga sektorn – inkomster som utgör en ekonomisk motor i Palestina.

Premiärministern har vädjat om mer finansiering till myndigheten efter att internationella åtaganden om stöd till den palestinska reform- och myndighetsplanen inte uppfyllts. Sverige har sedan 2006 bidragit med direktstöd till den palestinska myndigheten genom EU-programmet PEGASE (Mécanisme Palestino-Européean de Gestion et d’Aide Socio-économique). Stödet hanteras och följs upp av EU.

- Den palestinska myndigheten har en mycket utsatt ekonomisk situation och utbetalningen av löner är oerhört viktig för både den ekonomiska och politiska situationen i Palestina. När arbetslösheten uppgår till mellan 20 och 25 procent utgör de 170 000 personer som arbetar inom vård, skola och omsorg en avgörande ekonomisk faktor, säger Peter Lundberg, som är ansvarig för Sidas utvecklingssamarbete i Palestina.

Minskar köpkraften bland dessa lärare, läkare och sjuksköterskor kan ekonomin lamslås och det kan få en destabiliserande effekt i en redan känslig situation.

- Israel har förbundit sig att varje månad betala ut momsutbetalningar för de varor som förs in i Palestina via Israel. Men flera gånger har dessa utbetalningar hållits inne. Detta konstanta hot av uteblivna palestinska skatteinkomster minskar förutsättningarna för långvarig stabilitet i det palestinska statsbygget och därmed också för förutsättningarna för fred, säger Peter Lundberg.

Även organisationer och givare som FN, Internationella valutafonden, USA och Världsbanken stödjer den palestinska myndighetens arbete med reformer och utveckling genom PEGASE. Varje månad säkerställer EU att utbetalningarna av löner och pensioner uppfyller de krav som ställs utifrån de internationellt upprättade sanktionslistorna som Sverige och EU har skapat.

För mer information eller intervjuer med Peter Lundberg, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se