Sveriges Kommuner och Landsting

Lönerapport kan ställa till med problem

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 16:21 CEST

I Konjunkturinstitutets årliga lönerapport förutspås en löneökningstakt i näringslivet på i genomsnitt fyra procent per år 2007 till 2015. Enligt rapporten kommer lönerna i den offentliga sektorn att stiga lika snabbt.

- Vi ogillar den här typen av prognoser eftersom de riskerar att bli normerande, säger Annelie Löfqvist, direktör på avdelningen för arbetsgivarpolitik, i en kommentar.

Sveriges Kommuner och Landsting har vid ett flertal tillfällen haft synpunkter på Konjunkturinstitutets återkommande rapporter om förväntade löneökningar. Förbunden anser att det finns en risk för att prognoserna styr lönesättningen på hela arbetsmarknaden och till och med blir självuppfyllande, något även Svenskt Näringsliv påpekat.

- Vi anser att Konjunkturinstitutet inte ska fortsätta med den här utformningen av lönerapporter, eftersom de kan påverka lönebildningen på ett sätt som inte är Konjunkturinstitutets avsikt. Prognoserna skapar svårigheter för lönesättningen i kommuner och landsting, avslutar Annelie Löfqvist.

För mer information: Annelie Löfqvist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, 08-452 74 63, annelie.lofqvist@skl.se


Läs mer
Länk till Konjunkturinstitutets rapport
http://www.konj.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/5.ec944110677af1e83800015959.html