Statistiska centralbyrån, SCB

Lönerna steg med 3,1 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän i privat sektor

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:35 CET

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare med 3,1 procent mellan december 2004 och december 2005. För tjänstemän ökade lönerna med 3,6 procent. Löneökningen för den statliga sektorn var 2,6 procent, för den kommunala sektorn 2,8 procent samt för landstingssektorn 2,6 procent.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____160134.asp


Genomsnittslönen 26 500 kronor för statsanställda
För statlig sektor var den genomsnittliga månadslönen 26 500 i december 2005. För kommunerna var den 20 800 kronor och för landstingen 24 400 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 28 800 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 123 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för december 2005 och den definitiva lönen för december 2004. Härtill kan, framför allt inom offentlig sektor, komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva utbetlningar. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år.

Publikation

En mer fullständig redovisning av december 2005 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0602 (privat sektor), AM17SM0602 (statlig sektor) och AM49SM0602 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 28 april 2006 klockan 09.30. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0603, den 7 mars 2006.Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Louise Stener
Tfn 019-17 64 59
E-post louise.stener@scb.se
Lena Larsson
Tfn 019- 17 60 19
E-post lena.larsson2@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.