Finansförbundet

Lönesamtal – modell för lönesättning i bank

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 17:03 CET

I de pågående avtalsförhandlingarna för 34 000 medlemmar i Finansförbundet är en gemensam utgångspunkt att lönen sätts individuellt i lönesamtal mellan medarbetare och chef. Detta har varit den förhärskande modellen redan inom ramen för det nuvarande centrala kollektivavtalet. För att detta ska fungera krävs att man har lokala överenskommelser i respektive företag om hur lönebildningen ska ske. Sådana överenskommelser finns i flera av de stora företagen och koncernerna i finansbranschen. Målsättningen är att det ska finnas för alla.

I en medlemsundersökning som Finansförbundet gjort säger en klar majoritet av de som provat på lönesamtal att man vill fortsätta med det. Ett problem är dock att man upplever att cheferna inte alltid är tillräckligt förberedda och kompetenta för att genomföra lönesamtalet. I t ex Handelsbanken har man kunnat konstatera att kvinnorna tycks vara de som tjänar bäst på lönesamtalet.

Till skillnad från Saco-förbundens sifferlösa avtal kräver Finansförbundet dock garantier för löneutvecklingen - såväl för individen som för hela medlemsgruppen. En utgångspunkt måste vara att kunna garantera en reallöneutveckling för alla – såväl låg- som höginkomsttagare. Förhandlingarna fortsätter den 14 och 15 december.

FINANSFÖRBUNDET
Leif Karlsson
Informationschef
0704-13 0 3 10

Finansförbundet
Box 38151, 100 64 Stockholm
Telefon 08-614 03 11, fax 08-611 38 98
Läs mer på www.finansforbundet.se