Finansförbundet

Lönesamtalen fungerar inte!

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 15:59 CEST

Finansförbundets medlemmar är missnöjda med hur lönesamtalen sköts ute på företagen.

Finansförbundets kongress uttalar besvikelse över att intentionerna i kollektivavtalet med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) inte efterlevs av flertalet arbetsgivare inom bank och finans. Kollektivavtalet ska säkerställa en god löneutveckling och ge medlemmarna inflytande över sin lön, vilket Finansförbundet och BAO är överens om.

Finansförbundets förtroende för arbetsgivarnas respekt för kollektivavtalet är skadat och deras agerande riskerar hela vår modell och vårt samarbete. Om vi inte ser en förändring som ger Finansförbundets medlemmar det de har rätt till måste vi kraftfullt agera.

Vi måste vara beredda att i framtiden prova nya former för att garantera medlemmarnas löneutveckling, konstaterar Finansförbundets kongress.

FINANSFÖRBUNDET

För kontakt

Ulrika Boëtius, förbundsordförande

070 345 30 94