Statistiska centralbyrån, SCB

Lönesumman ökade med 2,0 procent

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:09 CEST

Den totala lönesumman i Sverige uppgick under andra kvartalet till 252 miljarder kronor, en ökning med 2,0 procent jämfört med samma period förra året. Den årliga förändringstakten har nu minskat eller varit oförändrad under åtta kvartal i rad. Den totala lönesumman inom privat sektor ökade med 1,3 procent, jämfört med 4,1 procent för den offentliga sektorn.

Utvecklingen av lönesumman inom den privata sektorn varierade mellan olika branscher under andra kvartalet. Lönesumman i den största branschen inom tjänstesektorn – fastighetsbolag och företagsservicefirmor – minskade med 1,7 procent, medan tillverkningsindustrin minskade marginellt med 0,1 procent. Inom handeln ökade däremot lönesumman med 3,8 procent. Hotell- och restaurangbranschen hade en liknande ökning.

Högst förmåner inom bank och försäkring
Andelen förmåner av den totala lönesumman uppgick till 1,2 procent under andra kvartalet. Skillnaden är stor mellan privat och offentlig sektor: 1,7 respektive 0,1 procent. Inom privat sektor hade bank- och försäkringsbranschen den högsta andelen förmåner: 3,5 procent. Lägst andel förmåner fanns inom utbildningsväsendet, där de utgjorde
0,5 procent av lönesumman.

300 arbetsgivare stod för 40 procent av lönesumman
Under andra kvartalet 2003 uppgick lönesumman från de drygt 300 största arbetsgivarna till 100 miljarder, vilket utgjorde ca 40 procent av den totala lönesumman i Sverige. Hälften av dessa fanns inom privat sektor. Detta kan jämföras med att hälften av alla företag och organisationer stod för ca 2 procent av den totala lönesumman. Det totala antalet företag och organisationer uppgick till knappt 249 000 stycken.

Skatteavdraget oförändrat under andra kvartalet
Det totala skatteavdraget från bruttolönen – preliminär A-skatt – utgjorde 34 procent av lönesumman. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är detta oförändrat.
Arbetsgivaravgiften uppgick totalt till 80,9 miljarder kronor eller 32 procent av den totala utbetalda lönesumman under andra kvartalet 2003. Företag med få anställda betalade
1,3 miljarder kronor i arbetsgivaravgift under samma period, vilket utgör 28 procent av lönesumman.

Definitioner och förklaringar:
Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Riksskatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Små företag
Små företag eller företag med få anställda definieras här som företag med lönesummor upp till 100 000 kronor för andra kvartalet 2003.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.