Statistiska centralbyrån, SCB

Lönesummeutvecklingen fortsatt svag

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 10:48 CEST

Den totala lönesumman i Sverige uppgick under första kvartalet 2004 till 245 miljarder kronor, en ökning med 2,8 procent jämfört med samma period förra året. Det är samma utvecklingstakt som för första kvartalet 2003. Den årliga förändringstakten är dock fortsatt låg sett i ett tio-års perspektiv. Inom privat och offentlig sektor ökade lönesumman med 2,0 respektive 5,5 procent.

Samtliga branscher inom privat sektor hade en positiv utveckling av lönesumman förutom företagstjänsterna där lönesumman minskade marginellt med 0,6 procent. Tillverkningsindustrin ökade med 1,7 procent och undergruppen verkstadsindustri med 1,9 procent. Störst ökning av lönesumman hade branschen el-, gas-, värme- och vattenproduktion med 6,7 procent. Av de större branscherna hade handeln en ökning med 3,6 procent. Därefter följde transport, magasinering och kommunikation med 2,7 procent och byggindustrin med 2,2 procent.


Skatteavdraget fortsätter att öka
Det totala skatteavdraget – preliminär A-skatt – från bruttolönen utgjorde 34,6 procent av lönesumman under första kvartalet 2004. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Skatteavdraget fortsätter därmed att öka liksom under alla kvartal år 2003.


Mycket högre förmåner inom privat sektor
Under första kvartalet uppgick andelen förmåner av lönesumman totalt till 1,3 procent. Inom privat sektor utgjorde förmånerna 1,8 procent jämfört med 0,1 för offentlig sektor. Kommunal sektor hade den lägsta andelen med mindre än 0,1 procent av lönesumman. I privat sektor hade bank- och försäkringsbranschen den högsta andelen förmåner, 3,8 procent, medan utbildningsväsendet hade lägst med 0,6 procent.Definitioner och förklaringarLönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.
Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Riksskatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.
Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.
Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle i serien publiceras 2004-08-26 klockan 10.00.Producent
Statistiska centralbyrån
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 67 51
Förfrågningar
Mariette Thell
Tfn 019-17 66 00
Epost mariette.thell@scb.se
Christian Ekström
Tfn 019-17 67 04
Epost christian.ekstroem@scb.se