Medlingsinstitutet

Löneutveckling till och med februari 2013

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,3 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,1 procent och för arbetare 2,6 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent.

Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

De senaste månaderna har löneökningstakten korrigerats upp i offentlig sektor i takt med att löneökningar enligt de nya avtalen betalats ut. Detta gäller inte minst inom kommunerna där bland annat lärarnas löner har släpat efter.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari och februari månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart februari månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 2,0 procent och för hela ekonomin 2,2.

– Inom industrin bromsade löneökningstakten in påtagligt i februari månad till 1,3 procent, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

– Detta har delvis att göra med tidsprofilen i industrins avtal. Under 2012 genomfördes i allmänhet lönrevisionerna i februari månad medan lönerevisionerna 2013 normalt ligger i april månad. Detta talar för låga löneökningstal i industrin även under mars månad. Löneökningtakten stiger sedan, men också för helåret 2013 tyder det mesta på en lägre löneutveckling i industrin än förra året.

Vid varje årsskifte görs ett urvalsbyte vilket kan medföra att löneökningstakten påverkas. Denna gång har detta bidragit till att höja löneökningstakten för arbetare och sänka den för tjänstemän. Ser man till utvecklingen för enskilda branscher kan konstateras att de nya urvalen verkat uppdragande på löneökningstakten inom byggnadsindustrin och handeln, medan motsatt förhållande gäller för till exempel industrin och finans- och försäkring.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 april. Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Mer information Bo Enegren 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.