AFA Försäkring

Lönsam arbetsmiljö för städare

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

AFA Försäkring har beviljat 1 973 919 kr till Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet. Pengarna ska användas för forskning om hur en bred arbetsmiljösatsning för städare kan påverka städarnas hälsa såväl som ekonomi och produktivitet.

Tidigare forskning har visat att städare ofta har små möjligheter att påverka sitt arbete och att arbetet är stressigt.

På städenheten i Piteå kommun finns stora problem med den fysiska hälsan. En rad åtgärder har vidtagits för att påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, men trots satsningarna finns många av problemen kvar. Nu prövas andra insatser. Man har bland annat en bättre organiserad friskvårdssatsning och kommer att ge städarna större möjlighet att själva styra sitt arbete.

Lena Abrahamsson och hennes medarbetare följer det som händer på städenheten. De ska ta reda på vilken betydelse förändringarna har för ekonomi, produktion, organisation och personalens hälsa.

Stödet från AFA Försäkring går i första hand till att följa hälso- och organisationseffekterna av arbetsmiljösatsningarna, och till att ta fram en modell för ekonomisk uppföljning som inkluderar ohälsotal och produktionsekonomiska faktorer. 

För ytterligare information kontakta:
Lena Abrahamsson, professor, Inst. för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 0920-492107, 070-3592107 , lena.abrahamsson@ltu.se
Therese Öhrling, doktorand, Inst. för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 0920-492593, therese.ohrling@ltu.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se