Glycorex Transplantation

Lönsam avslutning på 2009 för Glycorex- Produktlanseringar och högre marginaler väntas under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 11:33 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm#Glycorex

Försäljningen av Glycorex produkt för transplantationer över blodgruppsgränserna, Glycosorb-ABO, växte med över 35 procent under 2009. En hög bruttomarginal och fortsatt snabb tillväxt gör att beQuoted väntar sig en vinst som ökar kraftigt de kommande åren.

Stark vinsttillväxt att vänta i GlycorexGlycorex har haft en stadig försäljningstillväxt allt sedan Glycosorb-ABO lanserades för åtta år sedan. 2009 blev första året då koncernens intäkter med rejäl marginal översteg dess kostnader. 

Året 2009 i siffror: 
• Omsättning: 41,8 Mkr (30,8), +35,7%    
• Resultat efter finansnetto: 7,2 Mkr (0,1)      
• Vinst per aktie: 0,14 kr (0,02)

Det fjärde kvartalet 2009 isolerat:
• Omsättning: 11,4 Mkr (8,9), +28%      
• Resultat efter finansnetto: 2,8 Mkr (0,5)      
• Vinst per aktie: 0,05 kr (0,02)

Rörelsemarginalen blev 17,1 procent för helåret och 24,5 procent för det fjärde kvartalet. Med en produktionskapacitet på i storleksordningen dubbla dagens volym och små rörliga kostnader beräknas rörelsemarginalen fortsätta öka i takt med en högre försäljning.
Vid tidpunkten för bokslutsrapporten uppges att 78 transplantationscentra i 17 länder har genomfört transplantationer med produkten. Det är en ökning med 14 stycken sedan slutet av 2009. Dock är det färre än hälften av dessa som använder Glycosorb-ABO rutinmässigt.
- Det brukar ta ett par år från första transplantationen på ett nytt centra tills de regelbundet börjar använda vår produkt, säger vd Kurt Nilsson till beQuoted.
Kompletterande produkter under lanseringUnder 2010 kommer Glycorex lansera flera kompletterande produkter. Målsättningen är att göra produkterna mer attraktiva för kunderna.
- Det rör sig om kundanpassningar. Idag används till exempel samma produkt för en åttakilos patient som för en hundrakilos patient, säger Kurt Nilsson.
Ytterligare produkter i pipelinenGlycorex har även andra produkter i pipelinen varav en för framtagande av universell blodplasma, det vill säga blodplasma som kan användas oavsett mottagarens blodgrupp.
Potentialen för en sådan produkt är stor, men Kurt Nilsson kan inte ge någon prognos för när den kan nå marknaden:
- Vis av erfarenheten vill vi inte spekulera i hur lång tid godkännandeprocesser och liknande kan tänkas ta. 
Inga nyheter från FDASom alla som följer bolaget känner till har väntan på ett godkännande för försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden varit lång.
En ansökan lämnades in till FDA i slutet av 2004 och därefter har ett flertal kompletteringar gjorts allt efter att ny patientdata blivit tillgänglig.
I en pressrelease från november förra året skrev Glycorex: "Bolaget bedömer att produkten kan komma att godkännas under nästa år", Kurt Nilsson utvecklar:
- Det ska inte ses som en prognos, utan att möjligheten finns. Vi har inte hört något negativt från FDA och den senaste kompletteringen gjordes för snart ett år sedan.
Glycorex är noga med att poängtera att potentialen på befintliga marknader är mer än tillräcklig för att nå god lönsamhet. Det finns också andra stora marknader som bolaget arbetar med att nå ett godkännande för.
Ett exempel är Brasilien som är det land där det efter USA görs flest njurtransplantationer från levande donatorer.  
Brasilien är med andra ord en högintressant marknad som bearbetas aktivt. Godkännandeprocessen där är mer lik den för Europa och Kanada, och ska därför inte behöva bli en lika långdragen process som den varit för USA. 
Högt p/e-tal som förväntas sjunka snabbtTrots en svag kursutveckling det senaste året är p/e-talet på 2009 års vinst skyhöga 75 vid dagens kurs kring 10 kronor.
beQuoted förväntar sig dock en kraftig marginalförbättring framöver. Kan bolaget öka sin försäljning med 30 procent de kommande åren, med oförändrad bruttomarginal, bör vinsten per aktie hamna runt 30 öre i år och drygt 50 öre för 2011. 
Det i sin tur skulle innebära ett p/e-tal på 33 för 2010 och strax under 20 för 2011. Då räknar vi inte med någon skatt då bolaget innehar stora förlustavdrag. På längre sikt får förstås inte skattebelastningen glömmas bort i kalkylerna.
Det känns inte omöjligt att tillväxten kan bli än högre. Kanske kan de kompletterande produkterna som kommer under året ge en extra skjuts till försäljningen. JIMMIE LANDERMANjimmie.landerman@beQuoted.com