Statens folkhälsoinstitut

Lönsamt för arbetsplatser att förebygga alkoholproblem

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:42 CEST

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut fortsätter en konferensserie för att föra ut en ny modell till arbetslivet för minskat alkoholbruk. Modellen kan vara lönsam för både arbetsgivare och arbetstagare.

En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan öka ohälsan, sjukfrånvaron och olycksrisken på en arbetsplats. Sammantaget kan riskerna leda till större kostnader för arbetsgivaren, den enskilde och samhället.

Den nya riskbruksmodellen pekar på möjligheten att i samband med till exempel hälsokontroller undersöka om alkoholvanorna utgör en hälsorisk Modellen omfattar provtagning och frågeformulär och upplevs sällan som känslig. Målet är att alkoholfrågor ska bli en lika naturlig del som andra livsstilsfrågor i det dagliga arbetet i företagshälsovården.

Uppskattningar visar att mellan tio och tjugo procent av alla anställda på en arbetsplats kan ha riskabla alkoholvanor. Beräkningar från en större arbetsplats visar att om två av hundra anställda ändrar sina alkoholvanor kan de relativt låga kostnaderna för undersökningen betalas flera gånger om.

Konferensserien arrangeras tillsammans med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, AFA Försäkring och Alecta på följande platser och datum under hösten:

Kalmar 5 september
Göteborg 26 september
Linköping 10 oktober
Malmö 7 november
Skövde 21 november

För mer information: www.fhi.se/riskbruksprojektet

För ytterligare information:
Karin Gisselman, projektledare, 08-566 135 59, e-post: karin.gisselman@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52,
e-post: johan.landin@fhi.se