TUK AB

"Lönsamt Ledarskap" - Lars Hessners nya bok från TUK Förlag

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2009 10:17 CEST

"Om du inte hälsar på din personal på morgonen så hjälper inga mål!" Att du trivs på jobbet och känner dig motiverad behöver inte ha något samband med att det går bra för företaget. Lars Hessner förklarar sambanden mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet. Hessnermetoden visar att det är mycket viktigare att chefen respekterar sina medarbetare än att hon lyckas förankra mål och visioner.

Boken beskriver dessutom vilken prioriteringsordning som chefen behöver ha i sitt arbete för att skapa resultat. Den är också en uppslagsbok för dig som vill arbeta med medarbetarundersökningar som styrinstrument.

Lars Hessner arbetade med medarbetarundersökningar och ledarskapsfrågor i 26 år och skrev boken "Ledare eller bara chef" som sålt i över 10 000 exemplar. Han gick hastigt bort i augusti 2008 och boken har färdigställts av författaren Anna Tufvesson.

Boken utges av TUK Förlag AB som ger ut praktisk ledarskapslitteratur. TUK står för Träning, Utbildning och Kunskap och drivs av ägarna Tomas Gustavsson och John Johansson i Karlstad.

TUK Förlag AB, Östra kanalg 10, 652 20 KARLSTAD, 054-777 74 27