Medborgarrättsrörelsen

Lös FRA-knuten med domstolsprövning av signalspaning

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2008 16:09 CEST

I nya numret av Medborgarrättsrörelsens medlemstidning diskuteras FRA-lagen och behovet av en författningsdomstol som kan ge politikerna i riksdagen rött kort när de överträder grundlagen och de medborgerliga fri- och rättigheterna.

 • Krister Thelin, förre statssekreteraren i Justitiedepartementet och hovrättslagmannen, menar att FRA-propositionen gått vilse. Istället för att inrätta externkontrollfunktion i form av oberoende domstol, har man nöjt sig med interna organ som är otillräckliga för att bevilja tvångsmedel.

 • Hans Jensevik, som bl a varit biståndsrådgivare i Zimbambe, skriver att Robert Mugabe gillade svensk författning eftersom den saknar författningsdomstol och ger regeringen helt fria händer mellan val. 
 • Hans-Heinrich Vogel, som är Sveriges representant i Venedigkommissionen, säger att de flesta europeiska länder följer kommissionens rekommendation att införa författningsdomstol.
 • Hela innehållet:

  Ledare: Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?
  Integritetsskydd handlar om att bli lämnad ifred, av Krister Thelin
  Uppenbarhetsrekvisitet är överspelat, intervju med Hans-Heinrich Vogel
  Bakgrund: Venedigkommissionen
  Rapport från årsmötet och ägarseminarium
  Mugabe gillade Sveriges författning, av Hans Jensevik
  Dagens JO hotar rättssäkerheten, av Brita Sundberg-Weitman
  Människor blir lurade på sin trygghet, av Mats Lönnerblad
  Föreningsaktuellt

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  För mer information besök hemsidan www.mrr.se eller kontakta ordförande Dick Erixon via e-post: info@mrr.se