NCC AB

Lösning på ett 40-årigt problem!

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 15:04 CEST

24 000 tankbilar med flygbränsle genom Stockholm försvinner. Nytt tunnelsystem befriar Stockholm från 76 000 tankbilstransporter per år. NCC och Fastighetsbolaget Stora Höggarn har inlett en förprojektering av ett robust framtida system för energitransporter i Stockholmsregionen.

– Äntligen en bra lösning för oljetransporterna, säger Ulf Adelsohn, förespråkare för projektet.

Projektet är ett av de större infrastrukturprojekten i regionen i modern tid. Det ger Stockholmsregionen ett stabilt och långsiktigt transportsystem samtidigt som det varaktigt löser många miljö- och säkerhetsproblem. Energitransporterna blir också avsevärt mycket billigare och gynnar utveckling för hela Mälardalen samtidigt som det ger drygt 800 arbetstillfällen per år.

Navet i det nya transportsystemet för energi ligger på Stora Höggarn, en ö öster om Lidingö. En ca 11 kilometer lång tunnel ska byggas från Stora Höggarn och ansluts till Käppalatunneln vid Stocksund. I dessa tunnlar kan flygbränsle pumpas direkt till Arlanda. 24 000 tunga tankbilar till och från Arlanda försvinner från gatorna. Louddens avveckling kan påbörjas. Tunneln för flygbränslet beräknas kosta 700–800 miljoner kronor. Den är kommersiellt finansierad.

Vidare kan också tunnlar för bensin och diesel, ca 20 km och 22 km långa, byggas från Stora Höggarn till depåer nära E18 och E4, norr och söder om Stockholm. De årliga 76 000 tankbilstransporterna försvinner i så fall från innerstaden och tätbebyggda områden. Oljedepåerna på Loudden i Stockholm och Bergs i Nacka kan avvecklas. Tunnlarna beräknas kosta 1 350 miljoner kronor. Även de är helt kommersiellt finansierade.

På sikt kan ytterligare ökad säkerhet och bättre miljö uppnås genom en tunnelförbindelse mellan Stora Höggarn och en kustnära uthamn, varvid ett hundratal oljetransporter genom skärgårdens farleder försvinner.

– För oss på NCC är det viktigt att delta i ett stort tillväxtprojekt som på ett genomtänkt sätt löser energitransporter och skapar bättre miljö i regionen, säger Svante Hagman, regionchef inom NCC Construction Sverige AB.

Ytterligare information:
Magnus Alfredsson, NCC Construction Sverige AB, tfn 08-585 518 85, mobil 070-673 10 28
Sven-Gunnar Svensson, Fastighetsbolaget Stora Höggarn, tfn 08-541 750 10,
mobil 070-781 82 91.

Mer information och bilder finns att hämta på www.ncc.info