TIA Temagruppen Integration i Arbetslivet

Lösningar och problembilder i socialfondsprojekt - Ny rapport från Temagruppen Integration i Arbetslivet!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 16:06 CET

Inom socialfondens programområde 2 beviljas stöd till projekt som ska bidra till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med som en naturlig del i allt arbete i projekten och man ska särskilt rikta sig mot grupper som anses stå långt från arbetsmarknaden.

I rapporten ”Moderna svenska individer – Lösningar och problembilder i beskrivningar av ESF-projekt” studerar Cecilia Åse vilka idéer och ideal som ligger till grund för de insatser som dessa ESF-projekt arbetar med. Att studera vilka problembilder som dominerar i ESF-projekten kan vara ett sätt att uppmärksamma vad vi inte lägger märke till, och kan på så sätt fungera som en ögonöppnare för att hitta nya angreppssätt i förändringsarbetet.

Ladda ned, beställ eller läs mer om rapporten på: www.isv.liu.se/remeso/tia

TIA är en temagrupp inom socialfonden med uppdrag att analysera, samla och sprida kunskap om projekt inriktade mot integration i arbetslivet finansierade av ESF - Europeiska socialfonden.