Primelog Software AB

Logent förvärvar UnitedLog 4PL Services

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:43 CET

Logent förvärvar UnitedLog 4PL Services

Förvärvet innebär ett övertagande av UnitedLogs affärsområde 4PL Services, rätten till varumärket UnitedLog samt rätten att använda IT-stödet Primelog. Affärsområdet erbjuder främst tjänster inom transportanalys, transportplanering, fraktupphandling, transportadministration och tullhantering.

Verksamheten kommer att ingå i Logents affärsområde Consulting och behåller namnet UnitedLog.

- Förvärvet ger Logent ett mer välutvecklat erbjudande inom supply chain control, säger Johnny Skeppstedt, affärsområdeschef på Logent. Vi får med detta ett naturligt komplement till våra övriga konsultativa tjänster inom bland annat förändringsprocesser, lagerbyggnation, logistikoptimering och projektledning. Varumärket UnitedLog är förknippat med logistik- och flödesutveckling i framkant och tillsammans med den befintliga personalen i verksamheten får Logent ytterligare kompetensförstärkning inom externlogistik.

Att avyttra affärsområdet 4PL Services tillsammans med namnet UnitedLog är en del av den tidigare ägarens strategi att fokusera på den egenutvecklade mjukvaran Primelog.

- Detta gör att vi nu kan renodla verksamheten och bli tydligare på marknaden avseende vår satsning på logistiksystemet Primelog och vi kan tryggt överlåta verksamheten och kunduppdragen på en aktör med tung logistikkompetens. På så sätt är vi säkra på att kunderna kommer att få en partner som aktivt kommer att arbeta för att utveckla deras flöden, säger Lena Ridström VD UnitedLog Group.

Tillträde sker per 2013-03-01 och all personal erbjuds arbete på Logent. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.


Fakta
UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa. Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet. Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara Primelog är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher, har valt oss som leverantör. UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Logent AB är en snabbväxande tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande åt logistikintensiva verksamheter. Vi är verksamma inom fem affärsområden och erbjuder tjänster så som konsulttjänster inom logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenad- och sitelösningar, hamn- och terminalutveckling samt utbildning och IT-stöd inom logistik. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 2 000 anställda. Under 2013 beräknas Logent omsätta ca 1,5 miljard SEK.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Johnny Skeppstedt, Affärsområdeschef Consulting, Logent AB
Tel: 0709-388401, mail: johnny.skeppstedt@logent.se

Lena Ridström, VD UnitedLog Group AB
Tel: 08-55518300

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet.  

Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara Primelog är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher,  har valt oss som leverantör.

UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.unitedlog.se