Jernhusen AB

Logent ny terminaloperatör i Stockholm Årsta

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 05:30 CEST

Den 1 september blir Logent ny terminaloperatör på Jernhusens kombiterminal i Stockholm Årsta.

Logent tar över driften av kombiterminalen i Stockholm Årsta som ägs av Jernhusen. Terminalen är med sitt geografiska läge utmed Västra stambanan och med närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron en strategisk knutpunkt i kombitrafiken.

Jernhusen kommer investera över 400 miljoner kronor på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvm. Till 2014 kommer terminalen också kompletteras med moderna dubbelkranar för mer effektiv hantering och för att kunna erbjuda helhetslösningar för järnvägsbaserad logistik. Driftavtalet som tecknats mellan Jernhusen och Logent är ett långsiktigt åtagande och sträcker sig fram till 2020 vilket ger stora möjligheter för parterna att investera långsiktigt.

- Årsta är redan i dag en mycket viktig terminal med stora godsvolymer och att vi nu får Logent som terminaloperatör gör att vi tillsammans kan satsa långsiktigt på att skapa ännu bättre förutsättningar för kombitrafiken. Vi har tillsammans med Logent gått igenom möjligheterna för den svenska marknaden och ser en mycket stor potential i tåganknuten logistik, säger Olle Huusko, affärsområdeschef på Jernhusen.

I affärsområdet Ports & Terminals ansvarar Logent sedan tidigare för bl.a. terminaldriften vid Jernhusens kombiterminal i Sundsvall samt hamnterminaler i Göteborg och Stockholm. Michael Arvidsson, affärsområdeschef Ports & Terminals, är givetvis mycket nöjd med etableringen i Årsta och den gemensamma satsningen med Jernhusen.

- Jernhusen och Logent delar en stor tilltro på möjligheterna med kombitrafiken och att vi nu kan genomföra en satsning som långsiktigt kommer attrahera nya volymer till järnvägen och våra terminaler öppnar nya möjligheter för att erbjuda kunderna helhetslösningar. Tillsammans med våra övriga hamn- och kombiterminaler kan vi nu erbjuda ett mycket attraktivt nätverk där kunderna kan jobba med Logent som partner i hela Sverige, säger Michael Arvidsson.

För mer information:
Olle Huusko, Affärsområdeschef Godsterminaler, Jernhusen AB
Tel: 08-410 032 38, e-post: olle.huusko@jernhusen.se

Michael Arvidsson, Affärsområdeschef Ports & Terminals, Logent AB
Tel: 0768-97 98 10, e-post: michael.arvidsson@logent.se    

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 260 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 251 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor.

Logent Ports & Terminals är ett affärsområde inom Logent. Affärsområdet erbjuder tjänster kopplade till hamn- och kombiterminalsdrift. Verksamhet bedrivs i Stockholms Hamnar (Stuveri), Göteborgs Hamn (bilterminalen), Sundsvall (kombiterminaldrift), Nynäshamn (oljeterminaldrift,), Årsta kombiterminal samt, Automotive Logistics som erbjuder distributionslösningar för fordonsindustrin

Logent AB är ett snabbväxande logistikföretag med ett heltäckande tjänsteerbjudande åt logistikintensiva verksamheter. Vi är verksamma inom fem affärsområden och erbjuder tjänster så som konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenad- och sitelösningar, hamn- och terminalutveckling, logistiksystem samt utbildning och IT-stöd. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca.1 400 anställda. Under 2012 beräknas Logent omsätta ca 1 miljard SEK.