CGI

Logica har miljöcertifierat hela den svenska verksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:51 CET

Logica, Sveriges största it-tjänstföretag, har valt att miljöcertifiera hela organisationen enligt standarden ISO 14001* och Det Norske Veritas har nu efter genomförd certifieringsrevison godkänt företagets miljöledningssystem. Logica har valt att miljöcertifiera verksamheten eftersom miljö och klimat blivit en allt viktigare fråga hos både Logica själva och deras kunder, samtidigt som miljöansvar är en allt mer avgörande faktor i affärsförhandlingar.

-I certifieringsrevisionen fann vi att Logicas miljöarbete är mycket väl förankrat i hela organisationen. Det är en stor utmaning att införa en miljöcertifiering i en så pass stor och geografiskt spridd organisation, i Logicas fall även under stark tidspress, och de har klarat det med ett mycket bra resultat, säger Yvonne Areskoug, revisionsledare på Det Norske Veritas. Genom att certifiera sitt miljöledningssystem tar Logica ytterligare ett steg i sitt miljöarbete och visar att de tar sitt miljöansvar på allvar.

Miljöcertifieringen är ett steg i Logicas långsiktiga miljöarbete där 85 % av medarbetarna nu genomgått en miljöutbildning. Den svenska verksamheten har minskat sina koldioxidutsläpp med 57 % jämfört med föregående år. Målet är att sänka utsläppen för hela Logica-koncernen med
50 % till 2020.

-Som det största it-tjänstföretaget i Sverige är det viktigt att föregå med gott exempel, vi vill vara en partner i framkant även på miljöområdet. Vi har nu lagt en bra grund och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt miljöarbete i linje med vårt långsiktiga åtagande säger Cecilia Pfannenstill, chef för Kvalitet, miljö och leveransprocess på Logica i Sverige.

Sedan tidigare har Logicas anläggning vid Botvid utanför Stockholm samt affärsområdet Utilities på Logica Sverige en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Förutom det interna miljöarbetet är Logica mycket aktiva i att hjälpa sina kunder att bli mer miljövänliga, bland annat med hjälp av outsourcing- och drifttjänster. Logica arbetar också med att utveckla klimatsmarta lösningar för flera av de största el- och bostadsbolagen, bland annat inom infrastruktur för elbilar, visualisering av energiförbrukning mm. Med hjälp av tjänsten Logica EMO kan man i realtid mäta och påverka trafikmönster på ett klimatsmart sätt. EMO utsågs av tidskriften The Economist till en av världens tio viktigaste innovationer för en mer hållbar miljö.

Logica Group har undertecknat ”Copenhagen communique”, ett krav på att få fram ett kraftfullt klimatavtal vid det pågående klimatmötet i Köpenhamn.

Om Logica
Logica är ett ledande internationellt it-tjänstföretag. Företaget har 40 000 medarbetare varav cirka 5 500 i Sverige. Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av it- och affärsprocesser. Genom att arbeta nära våra kunder möjliggör vi förändringar som leder till ökad effektivitet och snabbare tillväxt. Med djup branschkunskap, hög it-kompetens och internationell leveransförmåga stärker vi våra kunders konkurrenskraft. Logica är noterat både på London-börsen och på Euronext i Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Mer information finns på www.logica.se


Presskontakter
Cecilia Pfannenstill, Quality, Environment and Delivery process Director, Logica Sverige,
tfn: +46 (0) 40 25 11 73, mobil: + 46 (0)70 525 64 99, e-mail: cecilia.pfannenstill@logica.com
Anna Carlson, PR och Information Logica Sverige, tfn:+46 (0) 8 671 92 72, mobil: +46 (0)733 98 01 19,
e-mail: anna.carlson@logica.com

*ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. Det riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning.