Security Solution Scandinavia AB

Logica Sverige AB skriver samarbetsavtal med Security Solution AB

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 15:17 CEST

Under våren 2012 har Logica Sverige AB valt att skiva ett samarbetsavtal med Security Solution AB som innebär att alla konsulter på Logica Sverige AB har rätt att använda alla Security Solution AB:s IT-produkter under sitt arbete. Produkterna kommer användas både internt på Logica Sverige AB och externt hos kunder av ca 50 säkerhetskonsulter runt om i landet.

RISKsolution® är ett IT-stöd som används för att strukturera upp arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt hantera identifierade brister och hot. 

AUDITsolution™ är ett IT-stöd som används för att jämföra befintligt nuläge med ställda krav från exempelvis lagar, standarder, regelverk eller interna riktlinjer.  

cOFFICEsolution® är en ny produkt för informationsklassificering för slutanvändaren. Produkten är en plugin till Office-paketet och kommer förenkla klassificeringen av all information som skapas.

 

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.