CGI

Logicas helårsrapport för verksamhetsåret 2009

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:36 CET

Logica offentliggör idag sitt helårsresultat för 2009 som presenteras i sin helhet i bifogad pressrelease.
Nedan följer också några kommentarer utifrån den svenska utvecklingen 2009 med ett citat från Stefan Gardefjord, VD Logica Sverige.

• Orderingången ökade med 4 % i Norden, med den starkaste ordertillväxten i Sverige.
• En fortsatt prispress och kundernas minskade investeringar i offensiva och projektrelaterade it-satsningar resulterade i att omsättningen minskade med 6 %.
• Trots en tuff marknadssituation har ökad kostnadskontroll och effektiviseringar bidragit till att marginalen förbättrades i Sverige under andra halvåret.
• Logica behåller positionen som Sveriges ledande leverantör av it-tjänster och har också rankats som den främsta outsourcingleverantören på den svenska marknaden*. Under året har nya strategiska outsourcingavtal tecknats med ledande svenska företag som Telia Sonera, FMV, LKAB och LFV.
• Logica har gjort betydande framsteg inom Business Process Outsourcing (BPO), bland annat genom avtal med;
o SPP- som valde Logica som partner för att införa ett nytt pensionshanteringssystem för svenska kommuner i kombination med ett tioårigt BPO-avtal.
o Shell – som valde Logica för att överta hela den operativa affärsprocessen för betal- och lojalitetskort till företagets privatkunder.
• Vid årets slut hade Logica 5200 medarbetare i Sverige.


Kommentar från Stefan Gardefjord, VD för Logica i Sverige

- Tack vare ett stort engagemang från alla som arbetar inom Logica Sverige har vi kunnat öka orderingången och, under andra halvåret, förbättra våra marginaler trots att marknaden har präglats av mycket stor osäkerhet. Under året har många viktiga och strategiska avtal tecknats, exempelvis med SPP, och omsättningen inom outsourcing har ökat. Marknadssituationen kommer fortsatt vara tuff under inledningen av 2010 men vi har redan kunnat glädja oss åt nya viktiga affärer, t.ex. med Posten Norden. Den affären är ett tydligt bevis på behovet av vår starka lokala närvaro i kombination med en internationell leveranskapacitet.


*Källa IDC IT Services market share report, 2009