CGI

Logicas helårsrapport för verksamhetsåret 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:27 CET

Logica offentliggör idag sitt helårsresultat för 2010 som presenteras i sin helhet i bifogad pressrelease.

Nedan följer också några kommentarer utifrån den svenska utvecklingen 2010 med ett citat från Stefan Gardefjord, VD Logica Sverige.

God tillväxt, driven av outsourcing

 • Stark orderingång med en book to bill på 132%, bland annat som en följd av de nya strategiska outsourcingavtalen med Posten Norden, Lantmännen och Scan.
 • God omsättningstillväxt, 4% under helåret, ökande under andra halvåret tack vare nya outsourcingavtal. Tillväxten inom outsourcing förväntas fortsätta och vi har därför rekryterat för att stödja denna utveckling.
 • Tillväxt inom alla sektorer, med undantag av Public Sector:
  • Sektorn TTI (Transport, Trade and Industrial) bidrog med högre omsättning under andra halvåret, främst genom outsourcingaffären med Posten Norden.
  • Tillväxt även inom Telekomsektorn, bland annat genom framgångsrikt samarbete med kunder som TeliaSonera och Tele2.
  • Inom sektorn Financial Services har bland annat ett nytt avtal med Skandia bidragit till tillväxten.
  • Utvecklingen inom Public Sector förblev svag till följd av minskade investeringar i den offentliga sektorn och ett förlorat outsourcingkontrakt med CSN.
  • Under året erhöll Logica ett flertal nya kunder inom den nyligen avreglerade svenska apoteksmarknaden. Logica är därmed den största leverantören av affärssystem till apoteksaktörer på den svenska marknaden. Bland annat har avtal slutits med:
   • Kronans Droghandel
   • Apoteksgruppen
   • DocMorris,
   • Boots Farmacevtföretagarna
 • Vid årets slut hade Logica cirka 5200 medarbetare i Sverige.

Kommentar från Stefan Gardefjord, VD för Logica i Sverige

– Trots en tuff marknadssituation under första delen av 2010 har Logica i Sverige en mycket stark orderingång, bland annat genom de strategiska outsourcingavtalen med Posten Norden, Lantmännen och Scan. Vi har också fått nya kunder i samband med den svenska apoteksmarknadens största förändring på 40 år, där vi tillhandahåller Business Consulting och farmacevtiska lösningar för ett heltäckande systemstöd till flertalet apoteksaktörer i Sverige.

För mer information, kontakta
Åsa Thoft, PR-ansvarig Logica Sverige
asa.thoft@logica.com, +46 70 1919 384