PromoSoft AB

Logistik & Transport, konferens, Lagerstyrning för e-handeln

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 17:13 CET

E-handel är en del av den nya tidens ekonomi där utbudet av varor till konsumenter exploderat samtidigt som konkurrensen är global på ett helt annat sätt än i traditionella handelsflöden. Detta leder till nya köpbeteenden där kraven på service ständigt ökar när leveransstrukturen går från "få stora leveranser" till "många små" och från "få och kända kunder" till "många och okända". Konsekvenserna riskerar bli förödande när en felleverans eller utebliven leverans till en förstagångskund uppstår.

Lagerstyrningen är en komponent i supply chain som direkt påverkar hur service till konsument kan optimeras för att ge merförsäljning. Frågan är om detta kan göras utan att bygga onödigt höga lagernivåer. Räcker det med att bedöma säkerhetslager istället för att beräkna och går det att ge 100 % servicegrad till e-handelskunder utan att få stora överlager eller är det ens önskvärt?

Tvärfunktionella strategier blir allt viktigare där lagerstyrningen blir en bricka i något större. Ett exempel är att planera sortiment och lager i samklang då produktlivscykler tenderar att bli allt kortare, ledtider längre och utbudet större.

I detta konferensspår reder vi ut hur skillnaderna i e-handeln och det nya sättet att tillhandahålla varor påverkar förutsättningarna för att planera, styra och utveckla lagret som central funktion i försörjningskedjan. Föreläsningar av ledande experter blandas med diskussioner och samtal.

PromoSoft har 100 % fokus på lager och inköp. Vi har metoder och systemstöd för lagerstyrning, lagerhantering (WMS), Transporthantering, Ruttoptimering, Containerfrakt, Vi kallar det Supply Chain "One Stop Shop". Allt som behövs för lagerflödet i distribuerande företag och 3PL företag.