Anoto Group AB

Logitech minskar sitt ägande i Anoto Group från 9,4% till 5,5%

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:23 CEST

20 april 2006 - Logitech har sålt 5 miljoner Anoto aktier under tidsperioden 12-18 april 2006. Detta innebär att Logitechs andel i Anoto minskat från 9,4 till 5,5 procent. Efter försäljning av dessa aktier ligger Logitechs nuvarande investering i Anoto på samma nivå som deras ursprungliga investering.

“Vi ser fortsatt positivt på möjligheterna inom digital penna och papper” säger David Henry, chef för Control Devices på Logitech. Vi har nyligen lanserat en förbättrad konsument version av vår digitala penna som baserar sig på Anotos teknologi och vi ser väldigt positivt på det ökade intresset för formulärbaserade lösningar. Logitech fortsätter att vara en av Anotos största ägare och vi hoppas kunna bidra till bolagets framtida framgång genom fortsatt styrelserepresentation.”


För ytterligare information
Christer Fåhraeus
Styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 733 45 12 05

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com