Anoto Group AB

Logitech och Hitachi Maxell investerar 144 MSEK i Anoto Group AB

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 08:43 CEST

Anoto Group genomför en nyemission om ca 144 MSEK till sina strategiska partners Logitech och Hitachi Maxell. Logitech investerar ca 121 MSEK och blir därigenom ägare till 10,2 procent i Anoto Group. Hitachi Maxell investerar ca 23 MSEK och blir därigenom ägare till 2,0 procent i Anoto Group.

Nyemissionen genomförs i två steg. Styrelsen har beslutat om nyemission av 11 miljoner aktier med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årets ordinarie bolagsstämma. Styrelsen har därutöver beslutat om nyemission av ytterligare 3,3 miljoner aktier, vilket beslut är villkorat av bolagsstämmas godkännande. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas den 17 juli för godkännande av denna nyemission. Nyemissionen är en naturlig fortsättning på det tidigare aviserade samarbetet mellan Anoto och Logitech samt mellan Anoto och Hitachi Maxell. Ägarandelarna förstärker det strategiska partnerskapen som formats med avsikt att både affärs- och teknikmässigt utveckla Logitech® io™ Digital Pen och Hitachi Maxells digitala penna samt den digitala penn- och pappersplattformen.

"Logitech och Hitachi Maxell är två av våra viktigaste partners och vi är mycket glada över det fortsatt visade förtroende för bolaget och teknologin, och för det långsiktiga samarbetet gällande utvecklingen av affärsmöjligheter baserade på Anoto funktionalitet. I och med emissionen förstärks samarbetet mellan Logitech, Hitachi och Anoto ytterligare och skapar förutsättningar för en ännu tydligare och närmare relation för framtiden," säger Örjan Johansson, koncernchef, Anoto Group AB.

"Marknadspotentialen för io Digital Pen bedöms som mycket stor. Trots teknisk utveckling fortsätter pennan att vara det vanligaste hjälpmedlet i många arbetsprocesser, framför allt för att ta anteckningar och för att fylla i formulär. Med Anoto funktionalitet kombinerar vi pennans enkelhet och elegans med snabbheten och bekvämligheten att arbeta med digital information. På det här sättet säkerställer vi att vi ligger i framkant av ett helt nytt segment med stor potential inom PC-industrin," säger David Henry, Senior Vice President, Logitech.

"Hitachi Maxell har stor tilltro till Anoto funktionaliteten. Genom att inte enbart använda denna nya teknologi för PC och affärssystem, utan också när det gäller mobiltelefoni, kommer den att få avsevärd inverkan på IT-branschen. Genom att etablera ett större samarbete med Anoto vill vi bidra till utvecklingen av den digitala pennbranschen," säger Mr. Yoshihiro Senzai, Vice President and Executive Officer, Hitachi Maxell, Ltd.

Nyemissionskursen motsvarar ett genomsnittligt värde av aktiekursen under 20 dagars handel tom den 27 juni, 2003. Utspädningseffekten av Logitechs och Hitachi Maxells investeringar uppgår till 12,1 % av aktiekapitalet. Vid den extra bolagsstämman föreslår även en grupp aktieägare att Logitechs Senior Vice President David Henry inträder som ledamot i Anoto Group:s styrelse.

Ändrade utsikter

Anoto Group reviderar vidare den tidigare kommunicerade tidpunkten för positivt kassflöde.

"I nuläget bedömer bolaget att detta inte inträffar innan årsskiftet, orsaken är fortsatt osäkerhet kring C Technologies leveranser av ASIC-kretsar", säger Örjan Johansson.

Bolaget kommer att kommunicera en ny bedömning av tidpunkt för positivt kassaflöde vid halvårsrapporten den 19 augusti.

För mer information kontakta:

Örjan Johansson Christer Fåhraeus Charlotte Laveson
VD Styrelseordförande Information
Anoto Group AB Anoto Group AB Anoto Group AB
+46 733 45 12 08 +46 733 45 12 05 +46 733 47 86 20

Hitachi Maxell, Ltd.
Sedan Maxell grundades 1960 har företaget utvecklat och lanserat produkter inom tre områden: Data, Energy och Sound och Vision. Koncernens omsättning för räkenskapsåret 2001 (som avslutades 31 mars 2002) uppgick till 220,067 miljoner yen (US$1,652). För att möta efterfrågan på respektive marknader har företaget verksamhet över hela världen. Många års erfarenhet av forskning och utveckling av högkvalitativa produkter har skapat ett stort förtroende hos kunderna för Maxells varumärke. Företagets ansträngningar att fortsatt öka sin kompetens och kreativitet kommer att skapa många fördelar för användarna. Maxell bidrar dessutom till samhällsutvecklingen genom att utveckla och tillverka nyckelprodukter som är nödvändiga för multimedia åldern. Maxells måtto: "minne och mobilitet" säger allt. Med Maxells produkter skapas snabbare tillgång till och användning av information. För mer information om Maxell besök företagets hemsida http://www.maxell.com/

Logitech
Logitech, grundat 1981, utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det möjligt för människor att effektivt arbeta, spela och kommunicera i den digitala världen. Logitech International är ett schweiziskt bolag med koncernhuvudkontoret hos dotterbolaget i Fremont, Kalifornien, USA, samt regionala huvudkontor i Schweiz, Taiwan och Hong Kong. Logitechs aktie är noterad på börsen i Schweiz (LOGN och LOGZ) och på Nasdaq National Market System (LOGIY) i USA. Företaget har tillverkningsenheter i Asien och kontor i större städer i Nordamerika och Europa samt i Asien och Stillahavsområdet. Mer information om Logitech och företagets produkter finns på hemsidan www.logitech.com.

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot™ – en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Denna pressrelease innehåller framåtblickande uttalanden från Logitech gällande framtida resultat och inbegriper Mr. Henrys uttalande om marknadspotentialen för io Digital Pen och att det digitala pennsegmentet är starkt växande. Logetechs faktiska utfall inom kategorin digitala pennor kan komma att skilja sig väsentligt från det som förutses i detta framåtblickande uttalande och påverkas av vissa faktorer som företagets och andras förmåga att skapa och stimulera skapandet av fler attraktiva digitala pennapplikationer, tidpunkten för Logitechs och konkurrenters lansering av nya produkters och deras acceptans på marknaden, produkternas och och komponenternas tillgänglighet och prissättning, konkurrerande produkters prissättning och operativa kostnader, såväl som de generella faktorer som framförts i Logitechs Årsredovisning på "Form 20-F daterad 21 maj 2003 och påföljande registreringar som finns tillgängliga online hos United States Securities and Exchange Commission Edgar database www.sec.gov eller på begäran från Logitech, tel. (520) 713-4220. Logitech förbinder sig inte att uppdatera några framåtblickande uttalanden.