MK MarknadsKommunikation

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 09:05 CEST

Loka Brunn och Grythyttans Gästgiveri är nu certifierade enligt ISO 14001.

Certways Sofia Rosenkvist Wittsell har väglett Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård fram till deras miljöcertifiering. Det står klart sedan A3 Certifiering fattat beslut om att båda verksamheterna kan certifieras enligt standarden ISO 14001. 

- Tack vare alla fantastiska medarbetare som har engagerat sig i företagets miljöarbete är vi nu miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta ger oss en bra grund för att utveckla företagen vidare i så väl kvalitet som i miljö, berättar Anna Åsling, hotellchef på Grythyttans Gästgivaregård och huvudansvarig för arbetet med ISO-certifieringen.

Arbetet med att införa miljöledningssystemet påbörjades 2015. Sedan dess har alla anställda genomgått en miljöutbildning. Hela processen fram till certifieringen har tydligt ökat kunskaperna och engagemanget i miljöfrågor bland de anställda i hela verksamheten. Miljökrav ställs också vid alla upphandlingar/inköp av varor och tjänster genom en inköpspolicy.

Högre miljökrav på leverantörerna 
- Att arbeta med vårt miljöledningssystem har gjort att jag nu ställer betydligt högre miljökrav på våra leverantörer samt att vi har börjat att ställa om till miljömärkta varor. Det har även fått mig att tänka på ett helt annat sätt när det gäller kött där vi i större utsträckning försöker köpa hela djuren istället för enstaka produkter. Fördelen är att detta även smittar av sig privat då jag numera är betydligt bättre på att tänka mig för vad jag köper hem också, berättar Erik Lindeberg, kökschef på Loka Brunn. 

– Certifikatet blir ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem på båda våra anläggningar. Miljöledningssystemet är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete, säger Mia Spendrup, VD Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård.

Sofia Rosenkvist Wittsell från Certway vägledde
Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård valde att arbete med Certway för att nå i mål med miljöcertifieringen och hos Certway var det Sofia Rosenkvist Wittsell som höll i taktpinnen.

Internationell standard för miljöledning
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har certifieringsföretaget A3 Certifiering anlitats.

Kontaktperson Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård: Anna Åsling, hotellchef

591 - 633 00

070 – 24 13 276

anna.asling@lokabrunn.se

www.lokabrunn.sewww.grythyttan

Kontaktperson Certway 

Sofia Rosenkvist Wittsell

070-559 22 39

Marie Jansson

070-834 97 78

www.certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 

0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com