Sveriges Kommuner och Landsting

Lokal demokrati är grunden för Europas framtid

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:09 CEST

CEMR:s 25:e generalförsamling med temat demokrati, decentralisering och utveckling samlade under förra veckan 750 kommun- och regionföreträdare från 45 länder.

– För att lösa den europeiska krisen krävs att regeringarna respekterar kommuner och regioner. Regeringarna måste leva upp till kraven i Europarådets konvention om kommunal självstyrelse. Regeringarna har i konventionen bundit sig att respektera kommuners rätt till självstyrelse, egen och tillräcklig finansiering samt medbestämmande, sa Anders Knape, ordförande för SKL.

– Det är på lokal och regional nivå som goda exempel för att utveckla skolan och skapa nya jobb kan utvecklas. Kommuner och regioner har ett ansvar att som partners till regeringarna ta sitt ansvar, sa Anders Knape.  

SKL:s ordförande Anders Knape är Executive President i CEMR* och debatterade  den europeiska krisen vid CEMR:s generalförsamling i Cadiz. Generalförsamlingen på temat demokrati, decentralisering och utveckling samlade 750 kommun- och regionföreträdare från 45 länder.

Vid generalförsamlingen talade även flera av de svenska delegaterna 

Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Malmö som var värd vid förra generalförsamlingen – underströk betydelsen av lokalt ledarskap i klimatfrågan.  

Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande i SKL och ordförande i CEMR:s plattform för hållbar lokal utveckling –  betonade vikten av ett gott klimat för entreprenörskap och att i diskussionen kring innovationer fokusera även på tjänster och arbetsmetoder för både privat och offentlig sektor. 

Ewa Samuelsson, ordförande i CEMR:s jämställdhetsutskott – gav en bild av hur det nya utskottet kommer att konkret stödja lokal och regional nivå i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Lotta Håkansson Harju, ordförande SKL:s internationella beredning  - talade om statens ansvar för att samarbeta med kommuner för att bäst lyckas med integration.

Håkan Sörman, SKL:s VD – talade om det svenska arbetet med Öppna Jämförelser och hur Öppna Jämförelser på EU-nivå skulle kunna bidra till höjd kvalitet i offentlig verksamhet.

Från vänster: Lennart Gabrielsson, Lotta Håkansson Harju, Anders Knape, Carola Gunnarsson, Ilmar Reepalu, Anders Henriksson, Ann-Catrin Lofvars, Håkan Sörman och Ewa Samuelsson.

* CEMR – Congress of European Municipalities and Regions är det Europeiska kommun- och regionförbundet.

Mer om CEMR och generalförsamlingen (extern länk)

Mer om SKL:s arbete med internationella frågor

För mer information:
Torsten Lindström
Senior Advisor for International Affairs
Internationella sektionen
08-452 73 93
torsten.lindstrom @skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l