Generic Sweden

LOKALA DRIFTSSTÖRNINGAR I MINICALL ÅTGÄRDADE

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:45 CET

Generic Mobile har genomfört en uppgradering av GPS-mottagarna i Minicallsystemets basstationer. Detta har avhjälpt problemet med de lokala driftsstörningarna spridda över hela landet den senaste tiden.

I december drabbades Minicallsystemet av lokala driftsstörningar spridda över hela landet, vilket är mycket ovanligt.

Basstationerna i Minicallnätet är beroende av det globala positioneringssystemet (GPS) för att synkronisera utsändningen. Störningar i överförd tidsinformation gjorde att basstationerna i nätet stängdes ner automatiskt. Exakta orsaken till detta är inte helt klarlagd. Det är dock klart att yttre omständigheter som Generic Mobile inte råder över har orsakat störningarna. Exempel på en sådan yttre omständighet är den globala förändringen av GPS-systemet som genomfördes i december 2006.

För att åtgärda driftstörningarna och säkerställa att de inte upprepas har Generic Mobile därför uppgraderat ett stort antal GPS-mottagare. Arbetet är nu avslutat och driftsstörningarna därmed avhjälpta.


För ytterligare information och frågor, kontakta:
Mats Hugosson, VD Generic Mobile, tel: 08-601 38 00, www.generic.se


Om Generic Mobile:
Telekomoperatören Generic Mobile, en del av IT- och telekomgruppen Generic Sweden, är specialiserad på meddelandetjänster. Så gott som alla Sveriges räddningstjänster, landsting, polisen och privata larmföretag använder Generic Mobiles lösningar för sin verksamhetskritiska kommunikation. Generic Mobile driver meddelandetjänsten Minicall med ca 80.000 kunder. Dessutom erbjuder bolaget SMS för fastnätstelefoner samt mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen har cirka 170 anställda och bolagets aktie är noterad sedan oktober 2006 på NGM Equity, med kortnamnet GENI.