Miljödepartementet

Lokala klimatarbetet förstärks i vårbudgeten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:19 CEST


Vårbudget innehåller ytterligare förstärkningar till klimatinvesteringsprogrammet, till främjande av förnybara bränslen och till klimatinformation.Det statliga stödet till klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, förstärks i vårbudgeten med ytterligare 75 miljoner kronor per år för åren 2007-2008. Tillsammans med satsningen i budgetpropositionen i höstas uppgår nu det statliga stödet till klimatinvesteringsprogrammet till 395 miljoner kronor per år.

- Klimatinvesteringsprogrammet är en mycket viktig del i vårt klimatarbete och har lett till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Projekt ute i kommuner, landsting och företag har bidragit till energieffektivisering och till introduktion av förnybara bränslen. Den här formen av investeringsstöd stöttar det positiva som sker i landet och stärker samtidigt samarbetet mellan stat, kommun och näringsliv, säger miljöminister Lena Sommestad.

Klimatinvesteringsprogrammet ska stimulera kommuner, företag och andra aktörer till att göra långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten.

- För att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till 2020 krävs en långsiktig omställning av energisystemet, säger miljöminister Lena Sommestad.

Regeringen ökar samtidigt anslaget till information och utvärdering om klimatpolitiska beslut och åtgärder med 10 miljoner till 36 miljoner kronor.

I vårpropositionen gör regeringen även en satsning på att ytterligare främja försäljningen av flera olika förnybara fordonsbränslen. 50 miljoner avsätts för år 2006 och 100 miljoner för år 2007 i en särskild satsning på biogas och andra förnybara bränslen.

Internationella kemikaliesekretariatet får i och med vårbudgeten ett stöd på 4 miljoner kronor varje år från regeringen från och med år 2008. Internationella kemikaliesekretariatet har sedan starten år 2003 delfinansierats av regeringen. Sekretariatets internationella kemikaliearbete i såväl EU som globalt är ett viktigt bidrag för att fasa ut de giftigaste kemikalierna. Bidraget ska hanteras av Kemikalieinspektionen vars anslag förstärks med 0,5 miljoner kronor för år 2006 och med 3,5 miljoner kronor år 2007.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop 2005/06:100 Ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)
Faktablad: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet - Vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/508/a/62250)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)