Miljöpartiet de gröna

Lokala lösningar och individuellt anpassad rehabilitering att föredra

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 17:20 CEST

Landstingsfullmäktige har idag behandlat en motion från folkpartiet om rehabiliteringshem för långtidssjuka med omfattande behov av vård. Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen. Ansvaret för rehabiliteringen av dessa patienter ligger på landstinget, medan boende och omsorg är ett kommunalt ansvar.

- Det är självklart att dessa patienter har rätt till en god rehabilitering och landstinget har också bra resurser för rehabilitering. Istället för att skapa ett hem, bör förbättringar ske genom att öka samverkan med kommunerna, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för rehabiliteringsfrågor.

- Att skapa en central lösning för vård av långtidssjuka patienter för hela Stockholms läns landsting är inte, ur patientperspektiv, en optimal lösning. Istället är det bättre att hitta lokala lösningar så att dessa patienter får individuell rehabilitering och boende i sina hemkommuner och på så sätt kan fortsätta vara nära sina anhöriga, säger Lena-Maj Anding (mp)

- Det känns viktigt att de insatser landstinget bidrar med i form av rehabilitering, stödjer och utvecklar individens möjligheter till ett självständigt liv. Jag kommer att ta med mig frågan för att se hur behovet ser ut och hur rehabiliteringen kan förbättras ytterligare, säger Lena-Maj Anding (mp).

För mer information, kontakta Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, 070-737 44 26.


vänliga hälsningar,
Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll