Länsstyrelsen Västerbotten

Lokala naturvårdsprojekt får 1,5 miljoner

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 11:09 CET

Frågan om ett naturcentra i Umeälvens delta ska nu utredas av Umeå kommun tillsammans med bland annat lokala föreningar. Foto: Lars Lindh

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

Några av projekten är ”Natur för alla” som riktar sig till nyanlända i Dorotea kommun, Natur-och kulturguide i Sorsele kommun och Naturholmen som tillgängliggör natur i Vindelforsarnas naturreservat i Vindeln. Skellefteå kommun har fått pengar för att flottledsrestaurera en del av Bureälven och Umeå kommun har bland annat fått LONA-bidrag för att tillsammans med lokala föreningar utreda möjligheten till ett naturcentra i Umeälvens delta.

– LONA kan bidra med högst 50 procent av kostnaden för ett projekt. Det betyder att naturvårds- och friluftslivsåtgärder för drygt 3 miljoner kommer att genomföras i länet säger Anna Wenngren, handläggare på Länsstyrelsen.

Av årets 21 ansökningar har 13 projekt beviljats LONA-bidrag. Alla åtta kommuner som ansökte kan nu genomföra åtgärder inom minst ett nytt LONA-projekt.

Skydd och tillgängliggörande av natur

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Bidraget går till kommuner som själva eller tillsammans med andra, till exempel föreningar, vill jobba med naturvård.

– LONA-bidraget har nu funnits i tio år och det känns särskilt roligt att vi i år kan fördela mer pengar än föregående år. Jag vill uppmuntra alla föreningar som har en bra idé för ett naturvårdsprojekt att i god tid ta kontakt med sin kommun, säger Anna Wenngren.

Sista ansökningsdatum för LONA-bidrag inför 2016 är 1 december 2015.

Projekt som beviljats LONA-bidrag 2015

 • Bjurholm: Hållbara hästkrafter
 • Dorotea: Biotopvård i mindre vattendrag i Dorotea och Vilhelmina kommuner
 • Dorotea: Natur för alla
 • Lycksele: Utveckling fiske och friluftsliv i Örträskbygden
 • Skellefteå: Värdering av ekosystemtjänster - Vitberget
 • Skellefteå: Flottledsrestaurering i Bureälven, etapp 1
 • Sorsele: Natur- och kulturguide Sorsele kommun
 • Umeå: Utredning - Naturcentrum i Umeälvens delta
 • Umeå: Landskapsanalys för fladdermusbiotoper
 • Umeå: Webbaserad karta - fiske och rörligt friluftsliv
 • Umeå: Fiskeplatser i Umeälven i Umeå stad
 • Vindeln: Naturholmen
 • Vindeln: Introducering av närnatur – nyanlända

Se utförlig tabell över beviljade bidrag och kostnader

Pressbild

Umeälvens delta. Foto: Lars Lindh

Mer om LONA

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om LONA

I Naturvårdsverkets LONA-register finns alla projekt samlade som beviljats LONA-bidrag i hela Sverige

För mer information kontakta:

Anna Wenngren
Naturvårdsenheten
anna.wenngren@lansstyrelsen.se
010-225 44 58

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42
072-223 15 04

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.