Sveriges Kommuner och Landsting

Lokala strategier mot gymnasieavhopp lönar sig

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:29 CEST

I år har Öppna Jämförelser – Gymnasieskola ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen. Skolor som under flera års tid jobbat mot avhopp lyckas bra.

Se intervju med Håkan Sörman här

Vetlanda, Piteå, Skövde och Övertorneå är några kommuner som jobbar mot studieavbrott med goda resultat.

– Det finns stora vinster med att minska studieavhoppen, både för eleverna och för skolans resurser. Framgångsrika metoder är bland annat tidiga stödinsatser, möjligheten att läsa kurser i en annan ordning, ett positivt förhållningssätt gentemot eleverna och systematisk uppföljning, sägerHåkan Sörman,vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Årets rapport redovisar samtliga indikatorer uppdelat på kön samt en ny indikator för att underlätta jämförelsen mellan pojkar och flickor.

– Vi vill sätta ett ökat fokus på ökad jämställdhet i skolan och erbjuder ett verktyg för lokal analys. Eleverna ska ges samma förutsättningar att lyckas och utvecklas, säger Håkan Sörman.

Några resultat från rapporten:

  • Det har skett en liten förbättring jämfört med föregående år både när det gäller meritvärdet och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år. Årets raketer där eleverna fullföljer gymnasiet på tre år är Hedemora, Ånge och Perstorp.
  • Andelen elever som studerar på universitet eller högskola inom tre år ökar medan andelen som etablerar sig på arbetsmarknaden efter två år minskar.
  • Nästan en av fyra elever från de nationella programmen slutför inte gymnasiet inom tre år, vilket är ungefär samma nivå som under de senaste åren.
  • Över hälften av avhoppen sker i årskurs tre vilket betyder att nio av tio ungdomar går drygt två år i gymnasieskolan. Ett fjärde år ökar fullföljandegraden påtagligt men ett femte ger en liten effekt.
  • Flickor har högre genomsnittliga betyg och högre grad av fullföljande än pojkar. Det är också fler flickor än pojkar som påbörjar högre studier. Samtidigt är det vanligare att flickor upplever stress eller har psykisk ohälsa.

Ladda ned eller beställ rapporten "Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2012" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Mer om Öppna jämförelser gymnasieskola

Mer om projektet Plug In

Mer om SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman