Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Lokala utvecklingsavtal för minskat utanförskap

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:35 CEST

Regeringen har i dag beslutat att erbjuda 21 kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för perioden 2008-2010. Avtalen, som bygger på förordningen om urbant utvecklingsarbete, berör sammanlagt 38 stadsdelar. Därmed slutförs överläggningarna om lokala utvecklingsavtal som inleddes den 1 juli 2008.

- Förordningen och nya avtal skapar för första gången långsiktiga förutsättningar för detta viktiga arbete, säger Nyamko Sabuni som är ansvarig minister för urban utvecklingspolitik.

Regeringen fortsätter dialogen om urbant utvecklingsarbete med de kommuner som nu kan teckna lokala utvecklingsavtal. I fokus står en effektivare samordning mellan stat och kommun samt lokal samverkan mellan myndigheter, kommuner och aktörer från den privata och ideella sektorn.

Lokala partnerskap ska bildas för en gemensam ansträngning att minska utanförskapet i stadsdelarna. Regeringen gav i maj 2008 polismyndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppdraget att ingå i partnerskapen. Uppdraget gäller till och med 2010 och ska utföras inom ramen för ordinarie resurser och verksamhet.

- Det är glädjande att så många kommuner nu vill ha och får ökad möjlighet att samordna resurserna för att minska utanförskap i sina stadsdelar. De boende ska engageras i detta arbete. Statens och kommunernas gemensamma insatser för en positiv utveckling måste utgå från de behov som finns i stadsdelarna, avslutar Nyamko Sabuni.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om urban utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/10666)