FAO

Lokalbefolkning bevarar skog i Mongoliet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 12:00 CET

Deltagardriven skogsförvaltning förbättrar försörjningsmöjligheterna

Ett FAO-projekt som hjälper lokalsamhällen att bevara sina skogar, ses som ett föregångsexempel för regionala insatser. Metoden, som går ut på att involvera lokalsamhällena i skogsförvaltningen, uppmärksammas under skogsbrukskonferensen för Asien-Stillahavsregionen den 7-11 november. Evenemanget organiseras delvis av FAO och är en del av det 24:e sammanträdet för rådet för skogsbruk i Asien-Stillahavsregionen (APFC) som består av 33 länder i området.

Det deltagardrivna skogförvaltningsprojektet, som finansieras av Nederländerna, har på ett effektivt sätt stoppat illegal skogsskövling och skogsbränder i 15 distrikt i Mongoliet sedan 2007. När pilotprojektet avslutas i januari 2012, kommer det implementeras på nationell nivå.

Utmaningar och möjligheter

I Mongoliet finns i runda tal 188 000 kvadratkilometer skogsmark, vilket utgör 12 procent av landets vidsträckta yta. Men skogarnas utbredning minskar, delvis orsakat av en större efterfrågan på timmer, men också på grund av anlagda bränder, gruvdrift och överbetning. På 1990-talet avverkades hela 400 kvadratkilometer skog per år.

”Lokalbefolkningen har i många år fått lida på grund av den illegala skogsskövlingen, skogsbränder och att folk utifrån kommer in och gör som de vill i deras närområde”, säger Dashzeveg Tserendeleg, nationell samordnare för det deltagardrivna skogsförvaltningsprojektet. ”Människorna var helt maktlösa, de kunde inte göra något åt situationen”.

Nu upptäcker lokalbefolkningen att det faktiskt går att göra något åt problemen. Genom projektet har så kallade nyttjandegrupper för skogen fått utbildning i bedömning av skogsresurser, kartläggning, förvaltningsplanering, förebyggande av bränder och marknadsföring av skogsprodukter. Därefter lägger de upp sina egna handlingsplaner.

”Vi har sett att lokalbefolkningens deltagande är väldigt viktigt i arbetet med att stoppa avverkningen i många länder, inte bara i Mongoliet, men det är också en stor utmaning”, säger Dominque Reed, FAO:s chefstekniska rådgivare.  

Ger en känsla av ägandeskap

Batjargal är boskapsskötare i Mongoliet. Han försörjer sig på att hålla ett par hundra får, getter och hästar i Bugat-distriktet, omkring 450 kilometer nordväst om Ulaan Baatar. Fram tills nyligen kunde han och hans familj inte göra annat än se på när utomstående stal resurserna i deras dalgång.

”Vi såg hur situationen försämrades när träd höggs ned illegalt och bäckar och floder torkade ut”, säger Batjargal. ”Så lokalbefolkningen ville etablera en nyttjandegrupp för skogen”, något som Batjargal säger har gett dem en ”känsla av ägandeskap”.

Under de tre år som förflutit sedan gruppen startades, har illegal avverkning och skogsbränder i stort sett upphört. I områden där projektet verkar, har nya träd börjat växa och boskapsskötare säger att de inte längre är beroende av yttre omständigheter för att skydda sina miljöer och försörjningsmöjligheter.

Nya intäkter

Projektet ger landsbygdssamhällen tillgång till nya inkomstmöjligheter. Nyttjandegrupperna rensar ut döda träd från skogarna och säljer timret som brännved eller byggnadsmaterial. De säljer även andra trädprodukter än timmer, såsom pinjenötter och bär, på lokala marknader. Batjargal har nyligen skrivit under ett kontrakt för att sälja 1 500 kubikmeter ved till den lokala förvaltningen i distriktet inför vintern.

”I vårt distrikt har vi endast en statsanställd miljöinspektör och tre skogsvaktare fördelade över tre underdistrikt”, säger Oyumaa, guvernör i Bugat-distriktet. ”De ger tillstånd att fälla träd, men kan inte utöva någon permanent kontroll över våra skogar. Den främsta fördelen med nyttjandegrupperna är därför att de förbättrar kontrollen över sina skogar”.

Nästa steg är att utvidga projektet i landet. I denna långsiktiga uppgift ingår att ta fram riktlinjer och förfina det juridiska ramverket för skogsresurser inom landet. Programmet fortsätter även att växa på ett informellt sett. Gruppmedlemmar berättar om sina framgångar för andra boskapsskötare, som i sin tur startar upp egna grupper.  

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Skogsbruksveckan i Asien-Stillahavsregionen

Internationella skogsåret 2011

FAO:s skogsenhet

Rapporten: State of the world's forests

FAO Norden