Falck Secure

LOKALISERA STULNA CYKLAR PÅ NÄTET

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 13:29 CEST

Smart Safety lanserar nu en kostnadsfri tjänst för att försvåra handel med stöldgods.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är cykelstöld det vanligaste enskilda egendomsbrottet i Sverige. Samtidigt har det blivit lättare att sälja stulna cyklar på säljsidor på internet. Då lagen om god tro är borttagen ställs höga krav på köparens undersökningsplikt. Nu kan köpare av begagnade cyklar själv enkelt kontrollera om en registrerad cykel är anmäld stulen genom en kostnadsfri sökning tillgänglig i hela Norden.

Det är Smart Safety som kompletterar sitt sortiment av stöldförebyggande produkter och tjänster
med en ny kostnadsfri cykelsökning som även fungerar som ägarkontroll för upphittade cyklar som är registrerade. Tjänsten är framtagen för att verka förebyggande till att stulna cyklar byter ägare samt att se till att upphittande cyklar återlämnas och inte förblir herrelösa och felplacerade.

Via verktyget kan man söka på antingen cykelns ramnummer eller ett SEC-nummer som sitter på en stöldskyddsdekal. Man får sedan enkelt veta om cykeln är anmäld stulen eller om en upphittad cykel är registrerad i Smart Safety Cykelregister. Är den registrerad tar man kontakt med Smart Safety som ombesörjer att den rätta ägaren kontaktas. Förutsättningen för att man ska få korrekta uppgifter är att cykeln är stöldskyddsregistrerad hos Smart Safety.

”Vi har märkt en ökad efterfråga från allmänheten på en sådan här tjänst i takt med att antalet
cykelstölder ökat och det samtidigt blivit lättare att sälja stulna cyklar på säljsidorna på internet.
Eftersom lagen om god tro är borttagen sedan många år tillbaka är man som köpare tvungen att
fastställa att den som säljer en vara verkligen har rätt att sälja den, vilket innebär att köparens
undersökningsplikt är stor” säger Peter Falk, VD på Smart Safety.

Smart Safety Cykelregister är i dag Nordens största cykelregister med närmare fem miljoner
registrerade cyklar som är sökbara för Polisen i hela Norden. Med lanseringen av det nya
sökverktyget på de nordiska marknaderna blir denna funktion lättåtkomlig även för allmänheten.

Att tänka på

Hur kan jag minska risken att min cykel stjäls?

 • Lås cykeln med godkänt lås.
 • Var försiktig med var du ställer din cykel.
 • Anteckna ramnumret.
 • Skaffa gärna extra stöldskydd genom märkning via t ex Smart Safety.

Vad ska man tänka på när man ska köpa en begagnad cykel?

 • Var uppmärksam om priset är väldigt lågt i förhållande till värdet. Ställ dig alltid frågan om priset känns rimligt i förhållande till cykelns skick. 
 • Var uppmärksam om säljaren säljer flera cyklar på en gång.
 • Fråga var cykeln är köpt och begär att få se kvitto från tidigare ägare.
 • Begär att få kvitto med säljarens namn, begär gärna legitimation.
 • Anteckna ramnumret på cykeln, alternativt SEC‐numret om cykeln är utrustad med en
  stöldmärkningsdekal, och be att få återkomma. Kontakta sedan polisen eller använd Smart
  Safetys cykelsökning för att kontrollera om cykeln är anmäld stulen.

 

Cykelsökningen via Smart Safety återfinns på www.smartsafety.se, www.smartsafety.no, www.smartsafety.dk, www.smartsafety.fi

 

Källa:Brottsförebyggande rådet (BRÅ) statistik för 2009, publicerad 2010‐02‐22

 

Smart Safety är ett säkerhetsföretag som tillhandahåller moderna säkerhetstjänster och produkter som verkar brottsförebyggande och även erbjuder ersättning och kompensation om olyckan skulle vara framme. Företaget registrerar och försäkrar cyklar, mobiltelefoner, datorer, konstverk och annan egendom i hela Norden åt både privatpersoner, företag och organisationer.

Smart Safety Cykelregister är i dag Nordens största cykelregister med närmare fem miljoner registrerade cyklar som är sökbara för Polisen i hela Norden. Företaget hade 2009 en omsättning på 110 miljoner kronor.