Örebro universitet

Lokalpolitik styrs i hög grad av omvärlden

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:22 CEST

Svenska kommunalpolitiker hamnar i ett dilemma då de slits mellan de egna skattebetalarnas krav och ökad konkurrens från omvärlden. De vill vara effektiva och lyhörda för starka ekonomiska intressen men samtidigt försöka svara mot samtliga medborgares krav och behov.

Mikael Granberg forskar i statskunskap vid Örebro universitet. Han har nyligen presenterat sin doktorsavhandling där han visar hur stadspolitikens aktörer påverkas av utvecklingen på flera samhällsnivåer. Globala och internationella fenomen påverkar den nationella politiken som i sin tur påverkar stadspolitikens förutsättningar och former. Förändringar i den globala ekonomin får också direkta konsekvenser för stadens ekonomiska, sociala och politiska liv.
- Situationen för de offentliga aktörerna förändras och ställer krav på dessas förmåga att anpassa sig och vara innovativa, säger Mikael Granberg. Å ena sidan måste de agera effektivt och vara lyhörda för lokala, ekonomiska eliters önskemål, å andra sidan måste de vårda sin demokratiska legitimitet, det vill säga försöka svara mot samtliga medborgares krav och behov.
Kommunerna får också ta allt mer ansvar för välfärdsstatens funktioner utan att nödvändigtvis få mer resurser från staten. Snarare har det ökade ansvaret inneburit ett ökat tryck på den kommunala organisationen och ekonomin. De minskade statliga resurserna kan innebära att kommunala aktörer måste liera sig med privata intressen för att få resurser för att genomföra sin politik.
- Detta kan leda till ett spel på marknadens villkor som i sin tur kan medföra att det blir betydligt svårare för vanliga medborgare att få insyn och utöva inflytande, säger Mikael Granberg.

För mer information kontakta Mikael Granberg på telefon: 019-30 39 45, mobil: 0707-73 72 33 eller e-post: mikael.granberg@sam.oru.se

Referenslänk:
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____20128.aspx

Jörgen Westlin
jorgen.westlin@adm.oru.se
Tel: 019-30 10 45
Mobil: 0703-18 40 85