Granskningsnämnden för radio och TV

Lokalradiostationen 92,4 RIX FM Skellefteå fälldes för otillbörligt gynnande

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 15:43 CEST

I RIX MorronZoo den 25 mars kunde lyssnarna vinna en resa till Grekland. En av programledarna läste upp ett brev från ett reseföretag som bidragit med vinsten. Namnet på företaget nämndes flera gånger och beskrevs i positiva ordalag. En anmälare ansåg att företaget otillbörligt gynnades i programmet.

Granskningsnämnden ansåg att omnämnandena tillsammans med de positiva beskrivningarna av företaget innebar att det uppkom ett otillbörligt gynnande i strid med bestämmelsen i 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen.

Bakgrund:
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis är ett gynnande av ett kommersiellt intresse otillbörligt i de fall det inte kan motiveras av något informations- eller underhållningsintresse. När det gäller vinstpresentationer i radio har nämnden i sin praxis godtagit att det i samband med själva tävlingen någon enstaka gång och i neutrala ordalag omnämns vad vinsten består av och vilket företag den kommer från.

Handläggare: Andreas Wallstén, telefon 08-606 79 78