Granskningsnämnden för radio och TV

Lokalradiostationer uppfyller inte sina åtaganden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:55 CET

2006-11-01 SB 766/06
SB 767/06
SB 768/06
Pressmeddelande

Lokalradiostationer uppfyller inte sina åtaganden

Granskningsnämnden har fällt lokalradiostationerna
• Love 103,9 (Planet 103, 9 Södertälje AB)
• ONE FM (ByTV i Sverige AB) och
• Mix Radio Sundsvall (SBS Radio AB)
för att inte ha uppfyllt villkoren om eget och lokalt material i sina
sändningar. Nämnden har förelagt samtliga stationer att sända eget och
lokalt material enligt sina åtaganden, med risk för att annars behöva betala
ett vite på 100 000 kronor var.

Granskningsnämnden konstaterar att de tre stationerna i för stor
utsträckning har sänt program som främst bestått av musik utan annat
redaktionellt material. Samtliga stationer har också brutit mot
sändningstillståndets krav på lokalt material genom att inte sända program
som i tillräckligt stor utsträckning har anknytning till det egna
sändningsområdet.

Stationerna Love 103,9 och ONE FM fälldes också för otillbörligt
gynnande.

Besluten var enhälliga.

BAKGRUND
Eget och lokalt material
Sändningstillstånd för lokalradio får förenas med villkor som avser skyldighet att sända en
viss mängd eget material och en viss mängd program med lokal anknytning (5 kap. 11 §
radio- och TV-lagen).
Om det finns flera sökande till ett ledigt sändningsutrymme i lokalradion ska tillståndet ges
till den som erbjuder sig att sända mest lokalt och eget material. Tidigare delades
kommersiella lokalradiotillstånd ut till högstbjudande via auktioner. Att sända lokalt betyder
att programmen ska vara unika för stationen (eget material) samt ha anknytning till
sändningsorten (lokalt material). Den som fått tillstånd enligt det nya systemet betalar
betydligt lägre koncessionsavgift än den som fått tillstånd enligt auktionsförfarandet.

Vite
Om en tillståndshavare fälls för att ha överträtt villkor i sändningstillståndet om eget eller
lokalt material kan nämnden förelägga tillståndshavaren att följa bestämmelsen (10 kap. 9 §
radio- och TV-lagen). Föreläggandet kan vara förenat med vite.

Handläggare:
ONE FM (SB 768/06) och Mix Radio Sundsvall (SB 767/06):
Mattias Wande, telefon 08-606 79 77
Love 103,9 (SB 766/06): Jonas Nilsson, telefon 08-606 79 75

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se