Trafikverket

Lokförardag på Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 12:01 CET

Efterfrågan är stor på nya lokförare. Samtidigt som trafiken med persontåg och godståg ökar på den svenska järnvägen går många lokförare i pension. Torsdagen den 10 februari klockan 13-16 arrangerar Trafikverket Järnvägsskolan en rekryteringsdag för lokförare på Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm.

På lokförardagen informerar Arriva, DSB, TX Logistik, Green Cargo och Järnvägsskolan om yrket, verksamheten, rekryteringsbehov, utbildningen mm. Information ges i mässmontrar i museets utställning. Parallellt med mässan pågår ett seminarieprogram i museets hörsal. Mer information om dagen och programmet finns att läsa på www.jarnvagsskolan.se

Trafikverket Järnvägsskolan är en av flera arrangörer för lokförarutbildningen. 2010 var utbildningen i Ängelholm, Sveriges mest söka KY/YH-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning /Yrkeshögskoleutbildning).

Massmedia är välkomna att besöka och vara med under dagen!

Tid: torsdag 10 februari klockan 13-16
Plats: Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm

Kontaktperson:
Malin Nyman, marknadsansvarig på Trafikverket Järnvägsskolan
malin.nyman@trafikverket.se
070-724 89 24

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.