Myndigheten för yrkeshögskolan

Lokförarutbildning fortfarande populärast

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:10 CET

Nu presenteras statistiken för vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som har högst söktryck. Populäraste utbildningen där det är störst konkurrens om platserna är lokförare med nästan 11 behöriga sökande till varje plats.

Totalt sökte 51 000 personer till de 19 100 platserna inom yrkeshögskolan som startade 2015, vilket innebär att det var 2,7 sökande per plats. Sammanlagt kom det in närmare 91 200 ansökningar till yrkeshögskolan. I antalet ingår både behöriga och obehöriga sökande.

Liksom förra året visar sökandestatistiken att blivande yrkeshögskolestuderande verkligen vet vad de vill:
– Yrkeshögskolestuderande är målinriktade och ambitiösa. Hela två tredjedelar, 65 procent av de sökande, sökte enbart en utbildning, 17 procent sökte till två utbildningar, nio procent vardera sökte till tre eller fyra utbildningar, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här kan du ladda ner publikationen Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015

För mer information
Kontakta analytiker Marie Lindqvist eller Christer Carmegren 010 209 01 00, statistikservice@myh.se. Är du journalist hör av dig till pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.