Myndigheten för yrkeshögskolan

​Lokförarutbildning populäraste i yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 14:56 CET

Nu presenteras statistiken för vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som har högst söktryck. Populäraste utbildningen, där det är störst konkurrens om platserna är lokförare med drygt 13 sökande till varje plats.

Sammanlagt 48 400 personer sökte till yrkeshögskoleutbildningar som startade 2014. Bland dem fanns dubbelt så många behöriga sökande som det fanns utbildningsplatser, men det är stor skillnad i söktryck mellan olika utbildningsinriktningar.

Flest behöriga sökande per plats hade utbildningar till Lokförare och Löneadministratör med HR-inriktning, 13 respektive 12 behöriga sökande per plats. 

Totalt fanns det närmare 18 900 platser att söka till på de utbildningar som startade 2014. Eftersom antalet sökande var 48 400 innebar det i snitt 2,6 sökande per plats. Antalet behöriga sökande var i sin tur 38 000, vilket innebar i snitt två behöriga sökande per plats.

Blivande yrkeshögskolestuderande vet vad de vill! Hela två tredjedelar (66 procent) av de sökande har enbart sökt till en av YH-utbildningarna. 17 procent sökte till två utbildningar, 9 procent sökte till tre utbildningar. Mindre än 1 procent av de sökande har sökt till tio eller fler utbildningar.

För mer information kontakta analytiker Anna Eriksson på 010 209 01 00, eller pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73. Här kan du ladda ner rapporten Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.