Kävlinge kommun

Lommabanan - viktig för pendling och gods

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 21:32 CEST

Det finns ett stort behov av utbyggd kollektivtrafik i hela södra Skåne. Region Skåne presenterade måndagen den 3 juni prioriterade satsningar i Skåne på infrastruktur för perioden 2014-2025. Det handlar om nödvändiga investeringar för att förbättra arbetspendlingen och för få bort flaskhalsar för godstrafiken. Lommabanan finns med som ett prioriterat projekt.

Lommabanan utgör en viktig länk både för persontrafik och för godstransporter under den kommande perioden för åren 2014-2025.

– Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts. Nu är det dags att gå från ord till handling, säger Pia Almström och Anders Berngarn ordförande i kommunstyrelsen i Kävlinge respektive Lomma.

Lommabanan innebär tillsammans med ett utbyggt busstråk utmed den sydskånska västkusten att fler kan välja att resa kollektivt och att biltrafiken kan minska. Idag väljer många som bor vid kustorterna bilen.

– Varje dag reser 60 000 pendlare till Malmö. Var sjätte pendlare kommer från Lund och lika många kommer från de tre kommunerna Lomma, Burlöv och Kävlinge. När Lommabanan får Pågatågstrafik räknar man med cirka 1,3 miljoner resor per år. Det är dubbelt så många som idag åker buss utmed detta stråk. Med persontrafik på Lommabanan kan dessutom antalet bussar till Malmö minska, vilket också minskar trängsel och utsläpp, säger Fredric Palm, strategisk planeringschef Kävlinge kommun.

När Hallandsåstunneln står färdig kommer godstrafiken att öka på Lommabanan, och det finns en stark vilja att godstrafiken ska få ett eget spår utanför samhällena.

– I väntan på detta yttre godsspår är det viktigt att Lommabanan också får persontågstrafik. De fördelar som persontågtrafiken ger kan väga upp de nackdelar som den ökade godstrafiken för med sig, säger Fredric Palm.

Fakta om Lommabanan

Lommabanan börjar i Kävlinge och slutar i Arlöv. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades dock ned år 1983 och i dagsläget finns ingen persontrafik på Lommabanan. Nya Pågatågsstationer planeras i Furulund, Flädie, Lomma, Alnarp och Arlöv. Befintlig station i Kävlinge kommer att användas. I söder kopplas banan ihop med Södra stambanan mot Malmö och i norr med Söderåsbanan mot Svalöv och Åstorp.

 

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!