Loomis

Loomis årsredovisning

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:35 CEST

Loomis årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på www.loomis.com i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till samtliga svenska aktieägare med början den 2 april. Årsredovisningen kan beställas genom ir@loomis.com.

En engelsk utgåva av årsredovisningen beräknas bli tillgänglig i pdf-format på www.loomis.com under vecka 15. Utskrift kan beställas via ir@loomis.com.

Årsstämman hålls tisdagen den 21 april 2009 kl. 15.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, Kungsgatan 43, Stockholm. Stämmohandlingar finns tillgängliga på www.loomis.com från och med den 2 april, där också anmälan om deltagande kan göras.


Kommande informationstillfällen:
Årsstämma 2009, 21 april 2009
Delårsrapport januari - mars 2009, 21 april 2009
Delårsrapport januari - juni 2009, 31 juli 2009
Delårsrapport januari - september 2009, 29 oktober 2009


För mer information, kontakta:
Lars Blecko, Koncernchef
070-641 49 10
Jarl Dahlfors, Finanschef
073-812 20 56

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 12 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kro-nor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.