Loomis

Loomis förvärvar Badger Armor, Inc i USA

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:55 CET

Loomis Armored US Inc., helägt dotterbolag till Loomis AB, har träffat en överenskommelse om att förvärva tillgångarna och kundkontrakten från Badger Armor, Inc. i delstaterna Wisconsin och Minnesota.

Loomis förvärvar kundkontrakt, med en årlig försäljning på 9,5 miljoner USD, för kunder i båda delstaterna och övertar deras 160 medarbetare och deras 60 fordon.

- Genom förvärvet kommer vi att kunna ytterligare stärka vår närvaro i denna region. Dessutom har vi nu möjlighet att erbjuda utökade tjänster som SafePoint till marknader där vi tidigare inte verkat, säger  Loomis koncernchef Lars Blecko.

Den förvärvade verksamheten konsolideras i Loomis från den 1 november 2010 och kommer att integreras i  Loomis dotterbolag i USA.

1.11.2010

Lars Blecko
President and CEO
+46 70 641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återför-säljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2010 kl. 08.30.