Loomis

Loomis förvärvar värdehanteringsföretag i Tjeckien

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 13:23 CEST

Loomis har förvärvat det tjeckiska värdehanteringsföretaget Fenix med närmare 500 anställda, vilket innebär att bolaget därmed etablerar sig i Tjeckien. Genom förvärvet är Loomis verksamt i 13 europeiska länder och USA.

Fenix, som omsätter ca 90 MSEK, är Tjeckiens näst största värdehanteringsföretag med en marknadsandel på 30 procent. Företaget har 12 lokalkontor och knappt 150 fordon. Under 2009 förvärvade Loomis den slovakiska delen av Fenix verksamhet vilket öppnade möjligheten till en fortsättning in på den tjeckiska marknaden. Etableringen i Tjeckien är ett led i Loomis gällande strategi att expandera i östra Europa.

-  På den tjeckiska marknaden finns två stora aktörer, varav Fenix är de ena, och ett fåtal mindre värdehanteringsföretag. Huvuddelen av värdehanteringsmarknaden i Tjeckien består idag av transportverksamhet vilket innebär att det finns goda möjligheter att erbjuda mer avancerade värdehanteringstjänster och därmed uppnå organisk tillväxt. Att ytterligare en ledande internationell aktör etablerar sig i landet kommer att uppfattas som positivt av marknaden, säger Loomis koncernchef Lars Blecko.

- Vi ser möjligheten till ökad effektivitet och därmed minskade kostnader inom flera områden men samtidigt finns potential för tillväxt. Detta uppnår vi bland annat genom att använda specialistkunskap och resurser från andra bolag och länder inom Loomis-koncernen som komplement till den fungerande lokala organisation som redan finns på plats, säger Lars Blecko.

Den förvärvade verksamheten konsolideras av Loomis från och med den 1 oktober 2010.

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl. 11:20.

För mer information, kontakta:
Lars Blecko, VD och koncernchef
08-522 920 51 eller  070-641 49 10