Loomis

Loomis tecknar avtal om obligationslån hos SEK

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:24 CEST

Loomis har tecknat avtal om ett obligationslån om 65 MEUR hos SEK (AB Svensk Exportkredit). Lånet, som löper på fem år, garanteras till 75 procent av EKN (Exportkreditnämnden). Likviden kommer att användas till att delvis refinansiera en utestående lånefacilitet om ca 3.200 MSEK som togs upp under hösten 2008. 

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2010 kl. 11:00.

För mer information, kontakta:
Marcus Hagegård, VP Finance
076-843 20 30