LO

LOs avtalssekreterare Erland Olauson om moderaternas agerande i EU: - I Sverige liksom i EU sätter moderaterna företagens intressen framför löntagarnas

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:22 CEST

Moderaterna har vid upprepade tillfällen verkat för att arbetsrätten på europanivå ska försvagas. Det redovisas i rapporten Moderaterna och arbetsrätten i EU som LO-TCO-rättsskydd har sammanställt.

- Det är inte de olika EU-ländernas intressen som utgör skillnaderna i de politiska förslagen inom EU-parlamentet, utan skillnaderna mellan de politiska ideologierna. Den här rapporten bekräftar att moderaternas agerande i EU-parlamentet är detsamma som i det svenska parlamentet. Dess politiska ambitioner att försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden, går igen också i EU-parlamentet, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

Rapporten från LO-TCO-rättsskydd bygger på en granskning hur de moderata politikerna agerat på EU-nivå i några för löntagarna viktiga frågor de senaste 2-3 åren.
Den visar bland annat att:

· Moderaterna har sagt helt nej till vissa förslag, exempelvis att förbättra direktivet om likabehandling av kvinnor och män och att införa ett direktiv som syftar till att förhindra att bemanningsföretag används för att sänka löner och anställningsvillkor.

· Moderaterna har röstat nej till viktiga förbättringar av
arbetstidsdirektivet, direktivet om europeiska företagsråd och
lönegarantidirektivet. När det gäller direktiv om inflytande för de anställda har man verkat för att dessa ska få en för de anställda svagare utformning.

· Moderaterna har uttalat ett starkt stöd för principen att
utländska tjänsteföretag ska kunna verka i Sverige utan att behöva följa svenska regler, den så kallade ursprungslandsprincipen i tjänstedirektivet.

· Slutligen är moderaterna emot att EU ska slå fast principen att arbetstagarna ska få stödja varandra över gränserna, den s k femte friheten, och vill ta bort arbetsmarknadens parters möjlighet att komma överens om regler för arbetsmarknaden på EU-nivå.

För mer information kontakta LOs pressinformation