LO

LOs chefekonom svarar "S mot EMU"

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:28 CEST

I ett pressmeddelande har Socialdemokrater mot EMU ställt upp fyra frågor som de kräver att LO besvarar. Nedan finns frågorna och LOs chefekonom Dan Anderssons svar.

1. Vart skall pengarna till överskottsmålet tas ifrån?

För det första finns det enligt regeringens egna kalkyler från
finansplanen, utrymme för ett större överskott om regeringen inte sänker skatterna. För det andra räcker en sysselsättningsökning med 25-30 000 personer för ett överskott på 10-12 mdr kr om året. Eftersom
sysselsättningen har ökat med över 200 000 personer de senaste åren så är det rimligt att förvänta sig en sådan ökning.

Ett höjt överskottsmål medför inte högre skatt utan att skatten omfördelas över tiden. Det behövs alltså mindre skatt i framtiden. Den som är emot höjt överskott måste därför redovisa hur mycket mer skatterna måste öka om 15 år när utgifterna för pensionerna ökar om man inte nu höjer överskottsmålet.

Också centerpartiet vill ha höjda överskott. Ska statsskulden minska till 40 procent år 2010, som Centern kräver, måste budgetöverskottet öka. Med socialdemokraternas LO:s förslag till höjt överskottsmål så når man ungefär 40 procent år 2010. Det innebär att Nej-partiet centerpartiet i realiteten har accepterat vårt förslag till höjt överskottsmål.

2. Socialdemokrater mot EMU menar att "överenskommelsen" har resulterat i en åldersbuffert.

En förstärkning av de offentliga finanserna ökar frihetsgraden och därmed möjligheterna att hantera såväl finanspolitiken som demografin. För oavsett vi går med i EMU eller inte så vet vi säkert att de offentliga utgifterna kommer att belastas genom att det blir fler äldre.

3. Socialdemokrater mot EMU har ifrågasatt om man kan lita på Leijonborg och Lundgren. Sören Wibe säger i Svd den 23 augusti att han är rädd för att LO har blivit lurade.

Det viktigaste är att riksdagens största parti, socialdemokraterna, har bundit sig för en politik för full sysselsättning i EMU. Folkpartiet har genom ett urförligt pressmeddelande instämt i uppgörelsen med
socialdemokraterna.

3. Socialdemokrater mot EMU undrar om politiker lika ofta som riksbanken kan justera efterfrågan.

Riksbankens möjligheter att ofta justera räntan innebär inte att den ofta justerar efterfrågan. Efterfrågan styrs av förväntningar vilka i sin tur bland annat påverkas av långsiktiga ränteförändringar. Samma effekt kan uppnås genom att justera momsen eller inkomstskatten. Lättast
är att justera preliminärskattuttaget hos arbetsgivarna på inkomsterna.