Grafiska Fackförbundet Mediafack

LOs krav inför avtalsrörelsen siffersatta

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 17:18 CET

LO-styrelsen fattade på måndagen beslut om de gemensamma krav man förbunden att ställa upp på inför avtalsrörelsen 2007. En ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kraven i korthet:

* Löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägstautrymme om 3,9 procent räknat på avtalsrområdets genomsnittsförtjänst.
* Löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska. Utöver utrymmet i första punkten ska en särskild jämställdhetspott på minst 200 kr per heltidsanställd, månad och år tillfalla avtalsområden i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20 000 kr/månaden.
* Förhindra lönekonkurrens och säkra mer till dem har minst. I tillämpliga fall ska avtalets lägstalöner höjas med minst 910 kronor.


- Cirka 8 procent av GFs medlemmar, i huvudsak kvinnor, tjänar idag under 20 000 kronor i månaden. Utöver satsningen på kvinnopotten är höjningen av avtalens lägstalöner också en viktig satsning för att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Samma dag som LOs siffersättningen blev klar presenterade FI, Facken inom Industrin, sitt förslag till avtalsplattform. Grafiska Fackförbundet är idag adjungerade i FI.

- Även här är vi nöjda med att man tydligt lyfter fram krav på kraftigt höjda lägstalöner (1 400 kronor i månaden) och andra jämställdhetskrav. Dit hör krav på sexmånaders föräldralön och vikten av att kunna kombinera ett utvecklande arbete med föräldraskap, bl a genom krav på inflytande över arbetstidens förläggning.

Tommy Anderssom är också nöjd med att kravet på att stärka den fackligt förtroendevaldes utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen finns med. Liksom att man vill inbjuda industrins parter till att tillsammans arbeta mot diskriminering och för att ge fler med invandrarbakgrund möjlighet till arbete inom industrin.